Superruter fra Cisco håndterer alle tjenester

En ny ruter-prosessor gir en 160-dobling av ytelsen, og alle tjenester kan kjøres samtidig.

Superruter fra Cisco håndterer alle tjenester

En ny ruter-prosessor gir en 160-dobling av ytelsen, og alle tjenester kan kjøres samtidig.

Cisco lanserer i dag en ny ruterfamilie, ASR1000. Forkortelsen ASR står for «aggregation services router», altså en ruter som kan håndtere alle slags tjenester samtidig, uten at det oppstår noen form for flaskehals.

Kjernen i ASR1000 er en nyutviklet prosessor, døpt «QuantumFlow Processor». Cisco beskriver denne som bransjens ført fullt ut integrerte og programmerbare motor for rutere og tjenester.

Cisco opplyser at det har tatt fem år og over 250 millioner dollar å utvikle ASR1000. Av disse er over 100 millioner dollar gått til den nye prosessoren.

– Ruterne i ASR1000-familien kjennetegnes av tre grunnleggende egenskaper, poengterer markedsdirektør Nils Ove Gamlem i Cisco Norge overfor digi.no. – Den ene er at alle tjenestene er implementert, og skrus på etter behov. Brannmur, kryptering, VPN, komprimering og så videre er alle tjenester som slås på når man trenger dem.

– Den andre egenskapen er den store ytelsen. Prosessoren greier 20 millioner datapakker per sekund, selv med alle tjenester påskrudd.

– Den tredje er at prosessoren er fullt ut programmerbar. Det er minimalt med hardkoding av funksjonalitet. Det innebærer at ruterne kan oppgraderes fortløpende.

For å anskueliggjøre potensialet til ASR1000-familien, har Cisco regnet på forskjellige tenkelige og utenkelige anvendelser. En av dem går ut på at én ASR1000 er nok til å tilby en fullt ut krypter T1/E1 VPN-forbindelse til hver by i hele verden, med en befolkning på over 150.000. Et rack med ASR1000 plassert hos en operatør vil være i stand til å overføre Shakespeares samlede verker 5250 ganger hvert eneste sekund.

Prosesseringskraften i den spesialiserte QuantumFlow Processor tilsvarer 20 bladservere med moderne tokjernet prosessor. Forskjellen er at arealbehovet er en tidel, og strømbehovet er redusert med nærmere 40.000 kWh per år.

Ifølge Cisco har en ASR1000-ruter samme ytelse som 160 av Ciscos 7200-rutere. Listeprisen starter fra 35.000 dollar. Per april i år vil den kunne leveres i tre utgaver, i henholdsvis 2, 4 og 6 rackenheters høyde.

– Dette er et produkt for tjenestetilbydere og for større bedrifter som drifter og vedlikeholder sin egen infrastruktur, forklarer Gamlem. – Målgruppen omfatter bedrifter fra 400 til 500 ansatte, som er fordelt på flere steder i geografien.

ASR1000-ruterne skal altså gjøre det mulig for disse å tilby garanterte tjenestenivåer og tjenestekvalitet for alle typer IP-trafikk. Samtidig skal de bidra til flere tjenester og økt trafikk, skal de også medvirke til lavere kostnader.

– Med dagens rutere er det ingen sak å kombinere tjenester i samme ruter så lenge linjen ut ikke er raskere enn 10 megabit per sekund. Men straks du skal forholde deg til raskere nettverk, kan du ikke kombinere tjenester i boksene uten at det bår ut over ytelsen. Det innebærer at man er nødt til å generere tjenester i hver sin boks. Det gjør driften kompleks og kostbar.

Gamlem og Cisco peker også på at en ARS1000-ruter også innebærer at man sparer mye strøm, sammenliknet med det mangfoldet av utstyr man ellers ville måttet holde i gang. Det har stilt opp et regnestykke der man sammenlikner ARS1000 med utstyr med tilsvarende tjenester og ytelse fra konkurrenter, og kommet fram til at reduksjonen i belastningen på miljøet tilsvarer det å fjerne tre personbiler fra veiene per år. Beregningen tar utgangspunkt i amerikansk strømproduksjon.

Gamlem mener ASR1000 til gi tilbydere en kjærkommen mulighet til å utvide sine tjenester utover bare nettaksess, for eksempel sikkerhet, brannmur, tjenestekvalitetsgarantier og kanskje framfor alt videotjenester.

Til toppen