Supert fra SuperOffice

SuperOffice leverte i dag et driftsresultat for første kvartal på i underkant av to millioner. Dette er en solid forbedring i forhold til første kvartal i 1996, da selskapet måtte tåle et underskudd på nærmere 600.000 kroner. Resultatforbedringen tilskrives i stor grad vekst i de internasjonale markedene.

SuperOffice leverte i dag et driftsresultat for første kvartal på i underkant av to millioner. Dette er en solid forbedring i forhold til første kvartal i 1996, da selskapet måtte tåle et underskudd på nærmere 600.000 kroner. Resultatforbedringen tilskrives i stor grad vekst i de internasjonale markedene.

Fjorårets SuperOffice-resultater var i stor grad preget av at selskapet satte ut ("outsource") store deler av utviklingsvirksomheten, som nå er tatt hånd om av av et selveid utviklings- og supportselskap. Opplæringen av nytt salgspersonale, som også var en fremtredende faktor i fjorårsresultatet, er også redusert, og for siste kvartal kunne selskapet i dag levere fra seg et driftsresultat på pluss 1,94 millioner kroner.

Den positive utviklingen kan også tilskrives økende aktivitet i de utenlandske markedene, og dette ga et solid bidrag til omsetningsøkningen på drøyt 58 prosent i forhold til første kvartal i fjor

- Vi har hatt framgang i Sverige, Tyskland, England og USA. Dessuten er vi også på frammarsj i Danmark og Benelux landene, sier administrerende direktør i SuperOffice, Gisle Jentoft, til Digi. Jentoft legger til at han er svært fornøyd med resultatet, tatt i betraktning at effekten av nysluppede SuperOffice 4.0 ennå ikke har gitt utslag.

- Jeg regner med at den positive utviklingen vil fortsette i de neste kvartalene, sier Jentoft som lover atter en nylansering av SuperOffice systemet i kvartalet som kommer.

- Den lenge etterlengtede Mac versjonen vil være på plass i løpet av de to neste månedene, sier Jentoft.

I løpet av kvartalet som gikk har SuperOffice også lansert sitt nye SuperOffice Intranett, og dessuten inngått avtaler med PC-Systemer og IBM/Concorde XAL om integrering av SuperOffice-systemet i selskapenes administrative systemer Rubicon og ConcordeXAL. Resultatet av denne prosessen vil kommersialiseres i løpet av inneværende kvartal.

Utdrag fra resultatregnskapet, alle beløp i NOK

Første kvartal 1997 Første kvartal 1996
Salgsinntekter 13.268.251 8.382.822
Driftsresultat 1.943.761 (582.711)
Resultat før skatt 2.032.204 (607.982)
Til toppen