ANALYSER

Surfer mer med Android enn med iPhone

Google foran Apple på mobilen i USA. I alle fall på én måte.

Harald BrombachHarald BrombachNyhetsleder
28. apr. 2010 - 10:56

Annonsenettverket AdMob har hentet tall fra nedlastinger av annonser fra mer enn 18 tusen mobilnettsteder over hele verden.

Mars-tallene viser at amerikanske brukerne av Android-baserte mobiler til sammen genererer mer trafikk på disse nettstedene enn brukerne av iPhone OS, det vil si iPhone, iPod Touch og iPad.

I marstallene for USA går det fram at 46 prosent av den smartmobil-genererte trafikken stammer fra Android-baserte mobiler. I oktober i fjor var andelen 20 prosent. iPhone OS stod i mars for 39 prosent av trafikken, mens plattformen hadde en andel på 55 prosent i oktober i fjor.

En medvirkende årsak til den kraftige veksten for Android ser ut til å være tilgangen på betydelig flere modeller enn for en et halvt år siden. I september i fjor stod to modeller, HTC Dream og HTC Magic, for 96 prosent av den Android-genererte trafikken. I mars var det 11 ulike modeller som til sammen hadde en tilsvarende andel.

AdMobs mars-tall over andelene til smartmobil-plattformer i USA.
AdMobs mars-tall over andelene til smartmobil-plattformer i USA. Bilde: AdMob

Den mest brukte Android-mobilen globalt er Motorola Droid, som står for 32 prosent av Android-trafikken. Deretter følger HTC-modellene Hero, Dream og Magic med henholdsvis 19, 11 og 11 prosent. Googles egen Nexus One stod for to prosent av Android-trafikken.

AdMob presenterer ikke separate tall for Europa eller Norge. Det nærmeste man kommer er de britiske tallene. Her har iPhone OS fortsatt en temmelig dominerende stilling med 70 prosent av den totale smartmobil-trafikken. I oktober i fjor var andelen på 74 prosent, men toppen ble nådd i desember og januar med 78 til 79 prosents andel.

Androids andel har vokst fra 10 prosent andel i oktober til 13 prosent i mars. Denne veksten ser ut til å ha skjedd på denne siden av nyttår. I tillegg til iPhone OS er det andelen til Symbian som svingt mest i perioden. I mars var den på 11 prosent, etter å ha vært helt nede i 6-7 prosent rundt nyttår.

I folkerike land som India og Indonesian er det Symbian som dominerer i tallene fra AdMob. Over 90 prosent av smartmobiltrafikken på mobilnettstedene genereres av Symbian-baserte mobiler. iPhone OS står for mellom 2 og 4 prosent av trafikken, mens andelen til Android er for liten til å bli vist som egen kategori.

AdMobs mars-tall over andelene til smartmobil-plattformer globalt.
AdMobs mars-tall over andelene til smartmobil-plattformer globalt. Bilde: AdMob

De globale tallene som AdMob presenterer, er nok ganske preget av at nesten 50 prosent av trafikken som registreres, stammer fra USA. Deretter følger Asia med 26 prosent og Vest-Europa med 11 prosent.

I oktober i fjor stod iPhone OS for halvparten av den smartmobil-genererte trafikken. Deretter fulgte Symbian med 25 prosent og Android med 11 prosent.

I mars var andelen til iPhone OS 46 prosent, mens Android hadde passert Symbian og kommet opp på 25 prosent. Symbians andel hadde da sunket til 21 prosent.

Mars-undersøkelsen viser at 38 prosent av Android-brukerne benyttet versjon 1.5 av operativsystemet. Deretter fulgte versjon 2.0/2.1 med 35 prosent, foran versjon 1.6 med 26 prosent.

Tilsvarende tall for iPhone OS viser at bare 5 prosent benytter versjon 1.x eller 2.x av operativsystemet. De øvrige benytter versjon 3.0.x eller 3.1.x.

AdMobs mars-tall over distribusjone av de ulike iPhone OS-versjonen.
AdMobs mars-tall over distribusjone av de ulike iPhone OS-versjonen. Bilde: AdMob

Som diagrammet nedenfor viser, benytter et flertall av iPhone-brukerne den nyeste utgaven, 3GS. Det samme er ikke tilfellet for iPod Touch, hvor det er den andre generasjonen av enheten som dominerer.

AdMobs marstall over distribusjonen av iPhone OS-håndsett.
AdMobs marstall over distribusjonen av iPhone OS-håndsett. Bilde: AdMob

Hele rapporten er tilgjengelig her.

For ordens skyld må det legges til at Google skal kjøpe AdMob, så sant de amerikanske konkurransemyndighetene tillater det.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.