Surfer nesten en arbeidsuke hver uke

En undersøkelse fra BlueCom viser at nær halvparten av kundene bruker bredbånd nesten en hel arbeidsuke hver uke.

En undersøkelse fra BlueCom viser at nær halvparten av kundene bruker bredbånd nesten en hel arbeidsuke hver uke.

BlueCom, som er et selskap i Catch-konsernet, kommer med et overraskende resultat utfra en nylig gjennomført spørreundersøkelse blant 2000 tilfeldig valgte kunder.

Hele 41 prosent av kundene svarer at de i gjennomsnitt benytter bredbåndet mer enn 30 timer i uken, og 58 prosent svarer at de tilbringer mer enn 20 timer i uken på Internett.

Kun 14 prosent svarer at de benytter Internett mindre enn 10 timer i uken.

Undersøkelsen viser at fortsatt benyttes bredbåndet i stor grad til e-post, nettaviser, informasjonsinnhenting og nettbank, men aktiviteter som chatting og Internett-spill tar stadig større del av tiden på Internett. Relativt få svarer at de bruker mye tid på å laste ned programvare, musikk og film.

BlueComs undersøkelse støttes av en annen undersøkelse fra Online Publishers Association. Ifølge denne forbrukerundersøkelsen mener brorparten at Internett er mer underholdende enn TV og at de følgelig velger tastaturet fremfor fjernsynet.

Ifølge denne undersøkelsen velger 45,6 prosent i aldersgruppen 18 til 54 år Internett som det mest foretrukne underholdningsmedium, skiver danske JyllandsPosten.

1235 personer i alderen 18 til 54 år deltok i undersøkelsen. Et av undersøkelsens spørsmål var: «Hvilke to medier ville du velge, hvis du kun måtte anvende to medier?»

50,5 prosent i alderen 18 til 24 ville velge internett som første alternativ, mens kun 28,5 prosent i samme aldersgruppe ville velge TV. I alderen 25 til 34 foretrekker 43,6 internett, og i aldersgruppen fra 35 til 54 foretrekker 42,8 prosent internett.

Alle tre aldersgrupper valgte TV som nummer to på listen over foretrukne medier.

- At så mange som 41 prosent av våre kunder bruker bredbåndet mer enn 30 timer i uken er oppsiktsvekkende. Atferden ser ut til å endres når tilgangen til tjenester på Internett forenkles, og det ser også ut til at aktiviteten på Internett gradvis endres når kundene tar i bruk bredbånd, sier administrerende direktør Eirik Lunde i BlueCom.

26 prosent av de spurte i Bluecom-undersøkelsen har hatt en annen bredbåndsleverandør enn BlueCom tidligere, og har skiftet leverandør det siste året.

Dette er overraskende mange, og kan tyde på at stadig flere kunder stiller høyere krav til sin bredbåndsleverandør, sier administrerende direktør Eirik Lunde.

Til toppen