Suse Linux skifter navn

Novells Suse-gruppe har bestemt at Suse Linux skal skifte navn. Dette for å redusere forvirringen.

Novells Suse-gruppe har bestemt at Suse Linux skal skifte navn. Dette for å redusere forvirringen.

Novell opererer i dag med tre navn på selskapets Linux-distribusjoner. Selskapets distribusjon for bedriftsmarkedet fikk nylig navnet Suse Linux Enterprise, distribusjonen for konsumentmarkedet heter Suse Linux, mens OpenSuse er en versjon som utvikles av et åpent fellesskap med samme navn.

Novells Suse-gruppe har innsett at dette kan være litt forvirrende. Derfor ble det på nettstedet til OpenSuse annonsert i går at Suse Linux, det vil si konsumentutgaven, også skal hete OpenSuse. Den siste utgaven som vil hete Suse Linux, er Alpha2-versjonen "Basilisk Lizard" av Suse Linux 10.2, som ble annonsert i går.

Til toppen