SuSE på topp i standardtest for Linux

Den frivillige sammenslutningen Linux Standard Base har kjørt sin FHS-test på flere distribusjoner. SuSE kommer best ut. Men det advares om flere mulige feilkilder.

Den frivillige sammenslutningen Linux Standard Base har kjørt sin FHS-test på flere distribusjoner. SuSE kommer best ut. Men det advares om flere mulige feilkilder.

Linux Standard Base (LSB) er en frivillig sammenslutning av Linux-selskaper som samarbeider for å sikre at applikasjoner skal kunne kjøres på alle distribusjoner. Blant medlemmene er Caldera, Corel, Debian, IBM, LinuxCare, The Open Group, Turbolinux, Red Hat, SuSE, VA Linux og SGI.

Arbeidet er i startfasen. En av de første oppgavene er å bli enige om standarder og lage tester som vurderer distribusjoner etter standardene. To tester er tilgjengelige fra LSBs nettsted, for henholdsvis spesifikasjonen av filsystemhierarkiet (FHS) og Posix.1. FHS definerer en norm for katalogstrukturen og for hvor konfigureringsfiler og viktige binærfiler skal befinne seg.

Testresultatene som nettopp er publisert gjelder versjon 2.1 av FHS. Testsuiten består av 243 deltester. SuSE 7.0 besto 243 av disse. De andre resultatene går fram av denne tabellen som er klippet fra LSB-stedet:

Distribution Version # Tests Passed # Tests Failed
Caldera 2.4 (Intel) 204 39
Debian Woody (Intel) 226 17
Kondara Server 2000 205 38
Mandrake 7.1 (Intel) 200 43
OpenLinux eServer 2.3 (Intel) 199 44
Red Hat Linux 7.0 (Intel) 223 20
Red Hat Linux 6.2 (Intel) 209 34
SuSE Linux 6.4 (Intel) 219 24
SuSE Linux 7.0 (Intel) 238 5
Turbo Linux 6.0.5 (Intel) 219 24

Det advares at noen av disse resultatene stammer fra maskiner som har vært brukt til utviklings- og produksjonsoppgaver. Det betyr, ifølge LSB, at de "kan ha hatt ekstra programvare installert, eller fått avinstallert standardprogrammer". Begge forhold kan ha hatt innflytelse på testresultatene, ved at noen tester, som hadde lykkes med en fersk installasjon, kan ha vært mislykket. Det motsatte kan også være tilfelle, heter det.

Et annet forhold er at selve FHS er under revisjon. Det forventes at flere kompatibilitetsproblemer som er avdekket i testen, vil opphøre med den nye spesifikasjonen.

I en kommentar peker SuSE på at alle fem testene som deres versjon 7.0 ikke greide, er blant dem som er under revisjon.
Til toppen