Suspenderes fordi de forteller kjøper hva det koster

Den internett-baserte børsmekleren Net Fonds kan bli suspendert fra børsen fordi de forteller kjøperen hva kursen på aksjen er. - En forferdelig situasjon, sier daglig leder Rolf Damman i Net Fonds.

Den internett-baserte børsmekleren Net Fonds kan bli suspendert fra børsen fordi de forteller kjøperen hva kursen på aksjen er. - En forferdelig situasjon, sier daglig leder Rolf Damman i Net Fonds.

Børsstyret vedtok i dag at børsdirektøren har fullmakt til å suspendere Net Fonds ASA i inntil 21 dager, som følge av at børsmedlemmet videreformidler kursinformasjon i sanntid i strid med Oslo Børs medlemsvilkår.

Net Fonds har i underkant av 3.300 kunder som daglig kjøper og selger aksjer gjennom selskapets Internett-tjeneste. Selskapet leverer en oversikt over kursinformasjon på alle aksjer på børsen, men disse er forsinket i 20 minutter, helt i overensstemmelse med vilkårene. Men Net Fonds forteller klienter som kjøper eller selger aksjer hva kursen er akkurat nå i det de legger inn en ordre.

- Vi syns det er rimelig å fortelle kjøperen hva kursen er, sier Rolf Damman til digi.no. - Derfor forteller vi i sanntid hva beste kjøps- og salgskurs er for det enkelte verdipapiret, i det vår kunde legger inn en ordre.

Det er åpenbart denne videreformidlingen Børsen nå reagerer med trussel om suspensjon på.

- Helt forferdelig, en uholdbar situasjon, sier Damman.

Vedtaket synes også å være i strid med et brev Oslo Børs tidligere har skrevet. I brevet fra Oslo Børs, ved direktør Tor G. Birkeland, heter det, ifølge korrespondanse melom Net Fonds og Oslo Børs, at det er "ingen hinder eller kostnader knyttet til meglers orientering om enkeltopplysninger eller beskrivelse av et kursbilde til kunder, enten megler gjør dette telefonisk eller elektronisk."

Denne erklæringen fra Børsen skal være forandlediget av Net Fonds forespørsel til Finansdepartementet om hvorledes børsforskriften er å forstå og ble gitt i et brev datert 25 september i fjor. Net Fonds har senere programmert sin web-tjeneste ut fra at erklæringen er gyldig.

Informasjonsdirektør Bernt Bangstad ved Oslo Børs bekrefter vedtaket om suspensjon av Net Fonds. - Vi forholder oss til børsreglementet, og det sier at det skal foreligge en avtale for å formidle kursinformasjon på denne måten, og en slik avtale har ikke Net Fonds.

Han vil ikke kommentere brevet fra Birkeland, men viser til Børsforskriftens paragraf 12-1 2.ledd, som sier at "børsmedlemmer kan ikke videreformidle informasjon som er mottatt gjennom børsens handelssystem på annen måte enn bestemt av børsen".

Det koster 117.650 kroner pr år å videreformidle kursene elektronisk i sanntid, ifølge Bangstad. Men Børsen belaster altså ikke meglere for å fortelle kunden hva kursen er via telefon.

- Dette er blant børsenes inntekter, og et alternativ er å øke avgiftene på meglerne. Siden Oslo Børs konkurrerer med andre børser, er det dårlig signal å heve prisene, sier Bangstad

Vedtaket kan ikke ankes. Dermed må Net Fonds enten bøye seg og betale Oslo Børsinformasjon de 120.000 tusen i året det koster, eller de må ta 21 dager uten mulighet til å kjøpe og selge på børsen.

Til toppen