SV krever mer bruk av åpen kildekode

SV har åpne standarder og teknologiske løsninger som sin kampsak, og stiller nå sterke krav til Stortinget.

SV har åpne standarder og teknologiske løsninger som sin kampsak, og stiller nå sterke krav til Stortinget.

Med Teknologirådet som faglig alibi, foreslår stortingsrepresentantene Jørund Leknes, Siri Hall Arnøy og Øystein Djupedal at regjeringen utarbeider retningslinjer for utvikling av programvare basert på åpen kildeode for oppdrag spesielt i det offentlige.

Stortingsrepresentantene viser til Teknologirådet anbefalinger i sin rapport om at at Norge bør føre en mild preferansepolitikk for programvare basert på åpen kildekode.

Teknologirådet kom i november 2004 med rapporten «Programvarepolitikk for framtiden». Rapporten er utarbeidet av en bredt sammensatt ekspertgruppe, som peker på viktigheten av at programvare som brukes i offentlig sektor er basert på åpne standarder.

SV-representant Jørund Leknes er bekymret over at mange kommuner og fylkeskommuner kommuniserer med allmennheten uten å bruke åpne standarder. Dette skjer blant annet ved at de på sine nettsteder legger ut informasjon lagret i et lukket format. Dermed må brukere av offentlige nettsteder ha installert programvare fra en leverandør, stort sett en monopolist.

En privat aktør kan tillate seg å ikke være tilgjengelig for alle mulige kjøpere, men dette er ikke holdbart for offentlige institusjoner, mener stortingsrepresentantene.

Bruk av åpne standarder er derfor et viktig demokratifremmende tiltak, mener forslagsstillerne. Jo mer offentlig sektor digitaliseres, jo viktigere er det å sikre at flest mulig av innbyggerne har tilgang på dataverktøy som kan kommunisere med det offentlige.

Forslagsstillerne ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med tiltak for å oppnå dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

Også programvare er basert på kildekode, som er en oppskrift på hvordan et program skal oppføre seg.

Leknes mener det er praktisk talt umulig å gjøre endringer i programvare uten tilgang til kildekoden. Programvare basert på åpen kildekode gir derfor brukeren økte muligheter til å bestemme over produktet sitt.

Bruk av åpen kildekode vil både gi mulighet til å endre programvarens funksjonalitet, og se om ting fungerer etter hensikten. Hvis valgresultat og skatt regnes ut digitalt, bør det være innbyggernes rett at de kan lete etter feil i kildekoden, hvis de føler seg uhensiktsmessig behandlet, sier Leknes.

Han viser til EU-parlamentet som i 2001 vedtok å merke programvare uten offentlig tilgang til kildekoden med ”lavest pålitelighet”. Europa-parlamentet ber nå kommisjonen og medlemsstatene fremme programvareprosjekter der kildekoden gjøres offentlige tilgjengelig (åpen kildekode), siden dette er den eneste måten å sikre at det ikke bygges inn ukjente sikkerhetshull og bakdører i programmene.

Programvare basert på åpen kildekode vil dessuten kunne oversettes til andre språk uten at utvikleren av programvaren trenger å gjøre jobben. Et eksempel på dette er at kontorpakken OpenOffice har blitt oversatt til både nynorsk og bokmål.

Stortingsrepresentantene fremmer disse forslag:

  • Stortinget ber regjeringen etablere et bredt sammensatt organ som har som formål å styrke arbeidet for åpne standarder for digital kommunikasjon.
  • Stortinget ber Regjeringen om å foreslå tiltak med sikte på at Internett-basert kommunikasjon med det offentlige skal være basert på åpne standarder, og komme tilbake til Stortinget med tiltak for å oppnå dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.
  • Stortinget ber Regjeringen etablere praksis slik at programvare basert på åpne standarder favoriseres ved innkjøp av programvare, med mindre det i enkelttilfeller finnes tungtveiende grunner til å ikke gjøre det.
  • Stortinget ber regjeringen utarbeide tiltak for å gjøre det lettere for norske kommuner og fylkeskommuner å benytte programvare basert på åpne standarder.
  • Stortinget ber regjeringen utarbeide retningslinjer for utvikling av programvare på oppdrag av staten. Det foreslås at programvaren skal være basert på åpen kildekode og være lett oversettbar til andre målformer og språk.
  • Stortinget ber regjeringen etablere et etter- og videreutdanningsprogram for IT-ansvarlige i offentlig sektor, med sikte på å bedre kunnskapen om programvare basert på åpen kildekode.
Til toppen