SV raser mot NRKs web-TV

SVs kampanje for åpne standarder gjør NRK og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland til skyteskiver.

SVs kampanje for åpne standarder gjør NRK og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland til skyteskiver.

SV vil bekjempe monopollignende tilstander i programvaresektoren rettet mot store aktører som dominerer enkelte programvareområder.

Partiet krever åpne standarder i offentlig virksomhet og mot skoler, og har gått ut mot bruken av Microsoft-formater i offentlige dokumenter lagt ut på Internett.

    Les også:

Nå står flere andre for SVs hugg, også NRK som tilbyr TV-sendinger via Internett til Norges innbyggere. NRKs web-tv bruker nemlig ikke åpne standarder, men holder seg til formater som krever at brukerne har programvare fra Microsoft.

SVs medlem i Stortingets energi- og miljøkomite, Jørund Leknes ber følgelig kulturminister Valgerd Svarstad Haugland om initiativ til å få NRK til å etablere TV-sendinger via Internett basert på åpne standarder, for eksempel MPEG4.

SV mener en viktig årsak til at monopolene ikke brytes ned er begrensninger i brukernes valgfrihet fordi leverandørene ikke bruker åpne standarder. En åpen standard er en fritt tilgjengelig spesifikasjon på et format eller en protokoll for kommunikasjon med digital hjelpemidler. Alternativet til dette er proprietære formater eller protokoller.

Leknes får støtte fra Teknologirådet som anbefaler bruk av åpne standarder i rapporten «Programvarepolitikk for fremtiden».

Statens informasjonstjener Odin er stort sett basert på åpne standarder.

Norsk Rikskringkastnings løsning for web-tv baseres på en Microsoft-løsning. SV mener dette stenger mange brukere ute, fordi denne løsningen støttes av svært få andre leverandører. Dette er særlig et problem for brukere av løsninger basert på åpen kildekode, for eksempel Linux.

Det finnes gode alternativer, framholder Leknes.

Han viser til at Høgskolen i Østfold gjør NRK og NRK2 tilgjengelig til brukere tilknyttet Uninett, gjennom omformatering til MPEG4. Men denne løsningen er ikke tilgjengelig for personer som ikke er tilknyttet Uninett.

– NRK har mulighet til å tilby alle internettbrukere en tilfredsstillende løsning, men gjør det ikke i dag, mener Leknes.

Til toppen