Svært fornøyde med IP-telefoni

Bredbåndstelefoni er enkelt, bra og nesten alle vil anbefale det for sine venner, viser tilsynets undersøkelse.

Bredbåndstelefoni er enkelt, bra og nesten alle vil anbefale det for sine venner, viser tilsynets undersøkelse.

Hele 82 prosent av brukerne av bredbåndstelefoni vil anbefale det til andre. Det viser en undersøkelse gjennomført av Gallup, på oppdrag av Post- og Teletilsynet (PT).

PT la torsdag frem en rapport om bredbåndstelefoni. Arbeidet ble startet for et år siden, med mål om å undersøke både hvordan kundene oppfatter tjenestene og teste dem rent teknisk.

På bakgrunn av begge undersøkelsene gir PT- direktør Willy Jensen en klar ståkarakter til bredbåndstelefoni. Han karakteriserer brukertilfredsheten som høy, og biter seg særlig merke i at 84 prosent oppgir at installasjonsprosessen var enkel eller svært enkel.

- Dette er kraftige saker. Kundene er fornøyd, sier han.

Jensen ønsket ikke å trekke frem enkeltselskaper, men sier det er store forskjeller på selskapene. Noen hadde lang oppkoblingstid. Det kan det ta mellom 10 og 15 sekunder før en samtale kan settes opp.

En tredjedel av de spurte hadde opplevd periodevis forringet talekvalitet, særlig knyttet til mye bruk av nettet. 63 prosent har ikke opplevd dette.

- 80 kilobit per sekund opplasting er i teorien nok, men i praksis er også 128 kilobit per sekund lite, sier Jensen.

Jensen åpnet presentasjonen med en påstand fra Telio om at de leverer billigere og bedre fastpris. Etter å ha sett på den tekniske testingen av tjenestene er Jensens konklusjon er at bredbåndstelefoni er billigere, neppe bedre, men likevel tilfredsstillende.

- På vegne av bransjen er jeg ganske fornøyd. I all hovedsak er dette veldig bra. Hadde jeg jobbet i PSTN-avdelingen i Telenor ville jeg tenkt meg om, sier han.

Lavere pris er den klart viktigste motivasjonen for å skaffe seg bredbåndstelefoni. Pris er også viktigste faktor når folk velger hvilken leverandør de skal benytte. Men her er det ikke mer enn 25 prosent som oppgir pris som viktigste faktor. Dette er overraskende få, mener Jensen.

Dette kan tyde på at små tilbydere som tilbyr lave priser ikke har all verdens tillit i kundemassen. Selv om de som bruker bredbåndstelefoni ser ut til å være fornøyd, kan det være stor usikkerhet blant potensielle kunder.

Denne usikkerheten har selskaper med eget nett, som Nextgentel og Telenor prøvd å dempe, ved å si de kan tilby garantert båndbredde og dermed kvalitet for bredbåndstelefoni. At denne typen leverandører skal være bedre, fant PT ikke noen beviser for. Undersøkelsen viste liten forskjell på nettuavhengige leverandører og de med nett.

Kundene fikk også mulighet til å gi leverandørene sine karakterer fra 1 til 5. De ga best karakter for oppetid, med snitt på 4, og dårligst for kundesupport, med 3,6. Kundesupporten er en utfordring, mener Jensen, men selv dette er en bra karakter.

Han mener utvalget nødvendigvis bærer preg av å være teknologiske pionerer, og antyder at mange nok har teknisk kompetanse over gjennomsnittet.

Hele rapporten er gjengitt her.

Til toppen