Svært rask vekst for Chrome

Mens også Windows 7, Mac OS X og Linux øker blant digi.no-leserne.

Svært rask vekst for Chrome

Mens også Windows 7, Mac OS X og Linux øker blant digi.no-leserne.

digi.nos lesere er tidlig ute med å ta i bruk nye teknologier og løsninger. Dette forteller besøkstallene vi får fra TNS Gallup og Google Analytics. I blant skjer det store endringer over temmelig kort tid. Veksten i bruken av Windows 7 er eksempel på dette.

Denne gangen har vi sammenlignet nettleser- og operativsystemtallene for den første hele uken i desember med den første hele uken i januar. Denne gangen forteller tallene først og fremst at trendene vi så i fjor høst fortsetter.

Fortsatt er Firefox den mest brukte nettleseren blant digi.no-leserne, men i løpet av perioden faller andelen fra 34,0 til 33,3 prosent. 87 prosent av disse bruker versjon 3.5.x.

Bruken av Internet Explorer holder seg stabilt på 31,5 prosent i perioden. 66,7 prosent av IE-brukere benytter nå versjon 8, en vekst på 1,5 prosentpoeng siden starten av desember. Samtidig reduseres andelen av IE-brukerne som benytter IE6 fra 7,7 til 7,1 prosent. De resterende bruker IE7, men også denne andelen synker noe.

Av samtlige lesere er det nå bare 2,2 prosent som besøker digi.no med IE6, til tross for at en rekke norske virksomheter fortsatt ser seg nødt til å bruke den snart ni år gamle nettleseren. En del av disse nevnes i denne debattråden.

Opera innehar stadig tredjeplassen, men andelen reduseres fra 14,4 til 14,0 prosent. 96,0 prosent av disse benytter versjon 10.x (oppgis som versjon 9.80 hos blant annet Google Analytics).

Safari beholder fjerdeplassen, men trolig varer ikke det så lenge. Flere globale undersøkelser viser at Google Chrome allerede har passert, men det relativt høye Mac-bruken blant digi.no-leserne kan være årsaken til at dette ennå ikke har skjedd hos oss. Safari benyttes nesten bare på Mac OS X, samtidig som at 71 prosent av Mac-brukerne benytter nettopp Safari når de besøker digi.no.

Det betyr ikke at bruken av Safari synker, bare at Chrome vokser betydelig raskere. Andelen som benytter Safari har i perioden økt fra 10,6 til 10,8 prosent, mens andelen som benytter Chrome har økt fra 8,8 til 9,6 prosent, noe som tilsvarer 9 prosent vekst i bruken på en måned.

Ingen andre nettlesere har over 0,5 prosent andel.

Nettleserstatistikk for digi.no uke 1, 2010.
Nettleserstatistikk for digi.no uke 1, 2010.

På operativsystemsiden er det interessant å se at både Mac OS X og Linux vokser på bekostning av Windows. Det er dog ikke snakk veldig store endringer.

Andelen som benyttet Windows ble redusert fra 79,9 til 79,1 prosent.

Windows XP er fortsatt den klart mest brukte Windows-versjonen. 43,3 prosent av Windows-brukerne benytter denne utgaven, men dette er temmelig nøyaktig ett prosentpoeng lavere andel enn i begynnelsen av desember.

Mange av brukerne har nok gått over til Windows 7, som nå benyttes av 32,8 av Windows-brukerne - 2,1 prosentpoeng mer enn for en måned siden.

Windows Vista har for lengst passert toppen og bare 21,1 prosent av Windows-brukerne bruker fortsatt denne utgave, en nedgang på ett prosentpoeng.

De øvrige Windows-brukerne benytter enten Windows Server 2003, proxyløsninger basert på denne utgaven eller Windows 2000.

Som nevnt vokser bruken av Mac OS X, slik at andelen nå er på 14,4 prosent. Dette er en vekst på 0,3 prosent poeng på én måned. 65 prosent av disse benytter den nyeste versjonen, Mac OS X 10.6.

Linux-bruken har nå vokst til 6,2 prosent, noe som er like stor økning som for Mac OS X - altså 0,3 prosentpoeng.

Operativssystem-statistikk for digi.no i uke 1 2010.
Operativssystem-statistikk for digi.no i uke 1 2010.

    Les også:

Til toppen