BEDRIFTSTEKNOLOGI

Svak aksjekurs stopper Nera-emisjon

Den siste tidens negative kursutvikling på Nera-aksjen, hovedsaklig forårsaket av det skuffende kvartalsresultatet selskapet la fram 24. april, gjør at den planlagte kapitalutvidelsen likevel ikke blir noe av.

Øystein Kvistad
2. mai 1997 - 13:05

Nera ble fredag meddelt fra Stock Exchange of Singapore at selskapets aksjer vil bli tatt opp til notering. Første noteringsdag forventes å finne sted i begynnelsen av mai, heter det i en melding til Oslo Børs. Samtidig opplyser Nera at kapitalutvidelsen, med utstedelse av inntil 2.500.000 aksjer som var planlagt gjennomført i forbindelse med børsintroduksjonen i Singapore, likevel ikke blir noe av.

- På bakgrunn av den senere tids kursutvikling på Nera-aksjen, har Nera besluttet ikke å gjennomføre den planlagte emisjonen, heter det i den korte meldingen til Oslo Børs.

Den negative aksjeutviklingen på Nera-aksjen skyldes det skuffende kvartalsresultatet selskapet la fram 24. april. Nera fikk et resultat før skatt på 26 millioner kroner første kvartal. Det er 1,6 millioner svakere enn samme kvartal i fjor. Markedet har altså ikke kjøpt Nera-ledelsens forklaring om at "kvartalet gir et midlertidig brudd i en langsiktig positiv trend."

Både ordreinngang og omsetning innenfor selskapets produktgruppe for transmisjonssystemer viser en fallende tendens. Ordreinngangen gikk med ned 45 millioner kroner, mens omsetningen ble redusert med 70 millioner kroner. Nera hadde i det første kvartalet også et lavt produksjonsvolum sammenlignet med fabrikkapasiteten.

Et positivt trekk i Neras salgsutvikling er at selskapets nye satellittelefon selger godt. De tre første månedene hadde Nera fått 5500 bekreftede bestillinger på Nera WorldPhone. Den samlede ordreinngangen for mobil satellittkommunikasjon var 224 millioner kroner, som er en økning på 28 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Det hører dessuten med til historien at Nera også i fjor opplevde et dårlig første kvartal.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.