Svak dollar var IBMs propell

Den svake dollaren ga IBMs kvartalsregnskap et ekstra puff. Over halve omsetningen er nå innen tjenester.

Første kvartal i fjor var forholdsvis svakt. Dette forholdet, sammen med den svake dollarkursen, gjør at IBM-tallene for første kvartal i år, som ble lagt fram seint i går kveld norsk tid, framstår som noe bedre enn de kanskje egentlig er. I tillegg kommer overtakelsen av to lønnsomme enheter, konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers og utviklingsverktøyleverandøren Rational Software, mens ulønnsomme enheter innen diskproduksjon og halvlederproduksjon, er avviklet.

Sammenliknet med første kvartal i fjor, økte omsetningen med 11 prosent til 20,06 milliarder dollar. Med konstant valutakurs hadde økningen vært fire prosent. Nettooverskuddet økte med 16 prosent til 1,38 milliarder dollar, tilsvarende 79 cents per aksje, mot 69 cents per aksje i samme periode i fjor. Analytikernes reviderte forventning var 80 cents per aksje. Avviket på én cent forklares med at de hadde en feilaktig vurdering av antall utestående aksjer.

Tar man hensyn bare til enheter som har vært i kontinuerlig drift, økte overskuddet med åtte prosent til 1,28 milliarder dollar, heter det i IBMs redegjørelse.

Innen tjenester økte omsetningen med 24 prosent til 10,17 milliarder dollar. Det er mer enn halve konsernets samlede omsetning. IBM tegnet nye avtaler for til sammen 12 milliarder dollar i første kvartal, og har en samlet backlog på 113 milliarder dollar.

Innen programvare økte omsetningen med 8 prosent. Databaser og e-handelsproduktene i WebSphere-familien økte, mens Lotus og Tivoli gikk tilbake.

Innen servere var det framgang for xSeries (Intel-baserte), pSeries (Unix) og iSeries (tidligere AS400), mens omsetningen av stormaskiner gikk noe tilbake. Dette forklares med markedets forventning til en ny modell, foreløpig kjent under psevdonymet T-Rex, som skal komme i inneværende kvartal. IBM trøster seg med at det likevel ble solgt flere stormaskin-MIPS i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor.

Innen halvledere var det større tap enn i samme periode i fjor, mens IBMs PC-avdeling gikk med tap i år, etter å ha tjent penger i fjor.

Geografisk sett økte inntektene i Amerika med fem prosent til 8,6 milliarder dollar. I Europa med Midtøsten og Afrika var økningen 23 prosent til 6,3 milliarder dollar, og i Asia/Stillehavet 14 prosent til 4,5 milliarder dollar. Med fast valutakurs hadde økningen i Amerika vært 7 prosent, i Europa/Midtøsten/Afrika 3 prosent og Asia/Stillehavet 5 prosent.

Analytikernes reaksjoner var jevnt over positive. Etter at tallene ble kjent, økte IBMs aksjekurs med 38 cents til 80,45 dollar.

For hele 2003 forventer analytikerne en omsetning på 88,1 milliarder dollar, mot 81,2 milliarder i 2002. Overskudd per aksje forventes å bli 4,32 dollar, mot 3,95 dollar i 2002.

Les mer om: