Svak innspurt

Med få handledager igjen til 1999 ser det ut til at markedets "tradere" har roet ned aktiviteten merkbart.

Omsetningen ved Oslo Børs er fremdeles svak og enkelte IT-selskap med normalt god likviditet (som Tandberg ASA) så merkbart dårligere likviditet mandag.

En hypotese som kan forklare den lave likviditeten er at en del "tradere" som normalt bidrar til likviditeten har begynt å lukke bøkene for året. Små og mindre likvide poster ser nå tilsynelatende ut til å bli kastet ut i markedet.

Dermed er fremdeles fallhøyden i de mindre og delvis "krise-rammede" selskapene meget synlig. Både TTI, ContextVision og Norman falt videre i løpet av mandagen.

De sterkere aksjene klarer seg bra i dagens marked. Merkantildata trakk opp et par kroner, sammen med NetCom mandag.

I Danmark skriver Computerworld at det nå er bestemt at Merkantildatas danske operasjoner skal samles i ett selskap i løpet av første halvår 1999, etter modell fra Norge. Selskapet vil få omtrent 1000 ansatte og en omsetning på tre milliarder danske kroner, ifølge avisen.

Mandag bragte digi.no et intervju med NetComs administrerende direktør. Her fremgår det at Terje Christoffersen ønsker et noe mer edruelig forhold til vekst både i selskapet og hos analytikerene. Vekst i antall abonnenter og omsetning er ikke lenger det eneste store. Nå fokuseres det sterkere på lønnsom vekst. Samtidig forteller Christoffersen at selskapet nå omorganiserer for å sikre bedre fokus på salgs- og markedsføringsarbeidet og produktutviklingen.

Signalene fra Christoffersen bekrefter en hypotese om at NetCom endrer både egen virksomhet og bildet av seg selv, etter de første fem årene med tilnærmet ensidig fokus på nye abonnenter.

Et markant kursfall på 13 prosent i Tandberg ASA vekket oppmerksomhet på ettermiddagen. Aksjen hentet seg inn til en avslutning 5,4 prosent lavere enn fredag. Det er ingen synlig og åpenbar forklaring på kursfallet. Nedsiden i selskapet ligger nå i risikoen for at selskapet ikke klarer å få med seg veksten i markedet som kjøres frem av mindre, enklere og rimeligere modeller som selges i "nye" distribusjonskanaler. Det har også jevnlig vært stilt spørsmål ved hvordan det går med datterselskapet NuVision. På den annen side har selskapet både teknologi og "navn" som tilsier at de skal klare å holde posisjonen som en av de tre beste de neste par årene.

Til toppen