Svak nedgang for nettmeglerne

Nettmeglerne på Oslo Børs tapte markedandeler i oktober sammenlignet med september, både målt i antall slutninger og omsetning.

Nettmeglerne på Oslo Børs tapte markedandeler i oktober sammenlignet med september, både målt i antall slutninger og omsetning.

Det er kun små forandringer i markedstatistikken fra Oslo børs for oktober måned. De to største nettmeglerne, Stocknet-Aston Securities ASA og Net Fonds ASA, hadde en markedsandel på henholdsvis 7,06 og 6,27 av totale slutninger. Dette er en nedgang fra september da tallene var 7,22 og 6.87 prosent.
E-Trade Norge, som startet opp i slutten av august, hadde til sammenligning en markedsandel på 0,4 prosent, en oppgang fra 0,22.


Ved å måle mot omsetningen ser vi at nettmeglerne har tapt markedsandeler fra september. Net Fonds hadde 1,68 prosent, mens Stocknet hadde 1,13. Dette er en forholdsvis stor nedgang fra september da tallene var 2,52 og 1,77 prosent. E*Trade har fattige 0,02 prosent av totalt omsatt 45,5 milliarder kroner i oktober.

Christiania Markets, DnB Markets og Karl Johan Fonds, som alle tilbyr netthandel og tradisjonell megling via telefon og aksjemegler, har en mye større andel av markedet, men det er noe uvisst hvor stor del av transaksjonene som går via Internett. DnB Markets oppgir i siste kvartalsrapport at omlag 20 prosent av deres handler går gjennom Internett, noe som tilsvarer en andel på i underkant av to prosent av alle slutninger.

Til toppen