Svak nedgang i IKT-ledige

Tallet på ledige stillinger er nesten doblet, men fortsatt er det over 2000 IKT-folk.

Tallet på ledige stillinger er nesten doblet, men fortsatt er det over 2000 IKT-folk.

Det er fortsatt 2.016 ledige IKT-folk på markedet, men tallene begynner å vise en svak nedgang. I mai i fjor var tallet 2.070 ledige.

De 2.016 ledige gjelder systemutviklere, programmerere, dataingeniører og teknikere.

Det er i år syv prosent færre ledige blant dataingeniører og teknikere, og en prosent færre ledige blant systemutviklere og programmerere.

— Vi opplever ikke noen dramatiske endringer fra måned til måned, men vi konstanterer at vi er inne i en litt mer gunstig utvikling, sier underdirektør i Aetat Hans Kure til digi.no.

2004 har vist godt og vel en fordobling i antall ledige stillinger. I mai var det 209 ledige stillinger, som er en økning på 84 prosent fra i fjor.

Nedgang i langtidsledigheten, regulerer seg gunstig, ifølge Kure. Aetat har igangsatt sertifiseringskurs og varierende tiltak for arbeidsledige. Tiltakene gjelder i første rekke for ledige i Oslo og Akershus.

Arbeidsledige i IKT-bransjen utgjør 3,7 prosent av de yrkesaktive.

Ledigheten i Norge totalt er 86.831, som faktisk er en økning på 1000.

— Dette skyldes trolig arbeidskonflikter som det som skjedde innenfor transportsektoren. Hadde ikke konfliktene skjedd, ville dette ha korrigert effekten av ledigheten, sier Hans Kure til digi.no.

Stillingsmarkedet for IKT-folk har vært positivt noen måneder nå. Aetat erfarer at de som er aktivt ute i arbeidsmarkedet, lettest får ny jobb.

Til toppen