Svak økning for MSN Search

Tall fra OneStat.com viser at markedsandelen til MSN Search har økt noe de siste månedene. Google troner likevel trygt på toppen.

Tall fra OneStat.com viser at markedsandelen til MSN Search har økt noe de siste månedene. Google troner likevel trygt på toppen.

OneStat.com annonserte i dag en undersøkelse som viser markedsandelene til de fire største søketjenestene på nettet. Tallene er gjennomsnittstall for basert på besøksstatistikk fra 2 millioner brukere i 100 land, fra de to forrige månedene.

Google ligger temmelig stabilt på toppen med en andel på 56,9 prosent. Andelen er blitt redusert med 0,3 prosentpoeng de siste åtte månedene, men andelen er likevel høyere nå enn i mai. Også andelen til Yahoo ligger temmelig stabilt på 21,2 prosent. I mai var andelen 21,1 prosent

    Les også:

Siden i sommer har MSN Search økt andelen fra 8,6 til 8,9 prosent. I mai var likevel andelen 9,2 prosent, som over denne perioden har tjenesten hatt en svak nedgang i bruken.

Nedgang opplever også AOL Search, som nå har en andel på 3,2 prosent. I mai var tallet 3,8 prosent.

Til toppen