Svak utnyttelse av offentlige IT-kroner

Frigjør nesten ingen ressurser, ifølge rapport fra Dataforeningen og Rambøll.

Det offentlige får for lite igjen for IT-kronene. Det mener (fra v.) markedsdirektør Edgar Valdmanis i Dataforeningen og prosjektleder Rune Dypdalen i Rambøll.
Det offentlige får for lite igjen for IT-kronene. Det mener (fra v.) markedsdirektør Edgar Valdmanis i Dataforeningen og prosjektleder Rune Dypdalen i Rambøll.

Frigjør nesten ingen ressurser, ifølge rapport fra Dataforeningen og Rambøll.

Ingen vet nøyaktig hvor mange milliarder stat og kommune bruker på IT. Det finnes lite statistikk på området. Men bransjeorganisasjonen IKT-Norge anslår at det dreier seg om rundt 90 milliarder kroner i året.

Det er mye penger, men så er også forventningene store til hva disse investeringene kan gi av innsparinger og dermed fordeler for samfunnet.

Det siste året har nesten 4 av 5 offentlige virksomheter effektivisert sine interne prosesser som følge av digitalisering. 82 prosent har forbedret eller etablert nye digitale tjenester.

Likevel oppgir bare to prosent at dette i stor grad frigjør arbeidskraft.

12 prosent oppgir at digitaliseringen i stor grad har ført til færre saksbehandlingsfeil.

Nesten ingen opplever økt omstillingsevne eller fleksibilitet som følge av IT-investeringene.

Det offentlige får for lite igjen for IT-kronene. Det mener (fra v.) markedsdirektør Edgar Valdmanis i Dataforeningen og prosjektleder Rune Dypdalen i Rambøll.
Det offentlige får for lite igjen for IT-kronene. Det mener (fra v.) markedsdirektør Edgar Valdmanis i Dataforeningen og prosjektleder Rune Dypdalen i Rambøll.

Det går frem av rapporten «IT i praksis», som Den Norske Dataforening og konsulentselskapet Rambøll la frem fredag. Sammen har de kartlagt erfaringene fra Norges 500 største offentlige og private virksomheter.

- Hva er grunnen til at offentlig sektor ikke utnytter IT-kronene bedre?

- Kulturen er langt mer resultatbasert i privat sektor, der man måles i kroner på bunnlinjen. I det offentlige måles man mer på at prosjekter blir gjennomført, og ikke på gjennomføring av endringer internt, sier markedsdirektør Edgar Valdmanis i Dataforeningen.

Stort potensial

Ifølge undersøkelsen mener virksomhetslederne selv at potensialet er stort, og større i offentlig sektor enn i privat næringsliv.

83 prosent av de offentlige virksomhetene vurderer potensialet for digitalisering av interne prosesser som stort. 69 prosent oppgir det samme for prosesser overfor innbyggere og næringsliv.

Det er ikke alltid så lett å måle gevinstene av IT-investeringene. Hva er for eksempel gevinsten av Altinn?

- Den er veldig stor for rørleggerbedriften som sparer masse tid på innrapportering. Men i det offentlige er det en god del å hente. Ofte har man laget IT-systemer i tillegg til den bemanningen man allerede har. Noe av hensikten med IT er jo å slanke offentlig sektor. Der har man fortsatt mye å hente, sier IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff.

    Les også:

Til toppen