Svak vekst for Siemens Norge

Siemens i Norge klarte ikke å følge opp morselskapets sterke vekst i overksudddet, og kunne bare notere en liten overskuddsvekst med i alt 114 millioner kroner fra i fjor til i år.

Siemens i Norge klarte ikke å følge opp morselskapets sterke vekst i overksudddet, og kunne bare notere en liten overskuddsvekst med i alt 114 millioner kroner fra i fjor til i år.

Siemens AS økte omsetningen med 40 prosent til 5,8 milliarder kroner i forhold til året før.Salgsveksten gav imidlertid et svakt overskudd, ifølge en pressemelding fra selskapet om regnskapsåret som ble avsluttet i september i fjor.

Det er områdene elektrovarme, helse, og informasjons- og kommunikasjonsteknologi som relativt sett er de sterkeste vekstområdene. Omsetningsveksten kommer i et år med store strukturelle endringer i Siemens-konsernet hvor selskapet har lagt større vekt på nye forretningsområder som data og mobil.

- Disse endringene gjør at det ikke lenger gir et helhetlig bilde av Siemens' virksomhet i Norge ved bare å snakke om Siemens AS. Vi må nå vie Siemens-konsernet og Siemens-gruppen større oppmerksomhet, sier administrerende direktør direktør, Hans Lødrup.

- Det høye forandringstempoet vil etter alt å dømme fortsette videre. Siemens i Norge har lenge satset på høy egen verdiskapning og kompetanse, blant annet i form av engineering og service. Samtidig ser Siemens AG på systemintegrasjon, løsninger og tjenester som klare vekstområder, og de har som målsetning at disse områdene i løpet av få år vil utgjøre 50% av selskapets omsetning. Som en del av Siemens' globale nettverk er dette derfor mål som passer oss godt, sier Lødrup.

Antallet ansatte var 3 141, en økning med drøye 6% fra året før. Siemens har avvikende regnskapsår som ble avsluttet 30.9.99.

Til toppen