Svake IT-aksjer

IT-aksjene gikk motstrøms onsdag, på tross av en generell oppgang på børsen. Dette skyldes trolig at finansmarkedet fortsatt er meget nervøst, og flere aktører er redd for å måtte realisere betydelige tap.

IT-aksjene gikk motstrøms onsdag, på tross av en generell oppgang på børsen. Dette skyldes trolig at finansmarkedet fortsatt er meget nervøst, og flere aktører er redd for å måtte realisere betydelige tap.

Vi har tidligere pekt på Merkantildata som en temperaturmåler på investors holdning til IT-aksjene denne høsten. Selskapet leverer fremdeles gode resultater og foretar offensive trekk i kjapp rekkefølge. Aksjen er normalt meget likvid og dekkes godt av en rekke analytikere. Når aksjen likevel stadig korrigerer nedover mener vi hovedårsaken må være investorenes forsiktige holdning til IT-sektoren.

Merkantildata falt ytterligere 4,9 prosent i løpet av onsdagen og er nå nede på 78 kroner, som tilsvarer nivået i midten av april.

Vi legger til at oppstusset rundt Skrivervik Data (datterselskap i Ark) og HP, som ble generert av en underlig artikkel i ComputerWorld, kan ha trukket ned for Merkantildata. Unix-markedet har ikke vært Merkantildatas sterkeste område, til nå.

Helt uten effekt er vel heller ikke Finansavisens påpeking av mulige utvanningseffekter av Dana Data transaksjonen.

Vi legger til at det aktuelle tidspunktet for fastsettelsen av fusjonsvederlaget i aksjer enda ligger noe frem i tid. Kronekursen styrker seg fremdeles og det er vel ikke tvil om at eksisterende aksjonærer har klare incentiver for å kjøre opp kursen i det det aktuelle vederlaget fastsettes til " markedskursen på den femte handelsdag etter den 32. dag etter siste kreditorvarsel, med mindre den volumveiede gjennomsnittskursen for de fem siste handelsdager avviker mer enn 5% fra nevnte markedskurs, i hvilken tilfelle den volumveiede gjennomsnittskursen for disse fem handelsedager skal gjelde." (sitat Merkantildatas børsmelding)

Merkantildata antok i utgangspunktet at "Verdsettelsestidspunktet antas å inntreffe medio september i år." Nå ser det ut til at dette tidspunktet blir forskjøvet til ut i Oktober. Men det var en artig artikkel.

Samtidig falt tirsdag NetCom tilbake 1,8 prosent. Når IT-indeksen likevel ikke falt mer enn 0,2 prosent, skyldes det korreksjoner i aksjer som har fått tildels betydelig juling over lang tid. Som eksempler nevnes ContextVision, ASK, Visma, Agresso, Opticom og Tandberg Data, som alle steg i løpet av onsdagen

ContextVision har kjent nedgangen som følge av dårligere prestasjoner enn det selskapet tidligere har meddelt. Kursfallet så langt kan dermed forklares.

ASK har vi tidligere påpekt at har lidd under større usikkerhet. Aksjen er vel likevel blant de mer trygge it-investeringene man kan foreta på dagens nivåer, og det gir da også gradvis sine utslag.

Handelen i Opticom ser fremdeles ut til å være preget av at noen prøver å holde kursen oppe. Vi tror ikke det lar seg gjøre å komme seg ut av den aksjen nå, dersom man føler for det (eller blir tvunget til det).

I Tandberg Data er det vanskelig å se noen trend, og med mindre selskapet legger på bordet store og positive nyheter, tviler vi på at dagens forsiktige marked er klar for å jekke den kursen nevneverdig.

Det er fremdeles ikke avklart om Tandberg Data er ute av spill som et selskap som baserer seg på egenutviklet teknologi, og om de må innse at det eneste de kan tjene på er å bli flinke på andres teknologi. Dette er nøkkelspørsmålet i verdsettelsen av selskapet, og det vil ikke bli besvart med det første.

I Norman Data ser det ut til at noen ble tvunget til å kvitte seg med 30.000 aksjer onsdag morgen. J. Arthur Olafsen var så grei å kjøpe 20.000 av dem til kurs 18 kroner. Et par mindre handler i løpet av dagen begrenset nedgangen fra 10 til 2,5 prosent.

Selv om Oslo Børs generelt så en grei oppgang onsdag er nervøsiteten lagt fra blåst vekk. Etter som antallet tvangssalg øker, og ryktene om konkurs i et par mindre meglerhus begynner å gå (vi ønsker ikke å gjengi navnene, men ryktene blir stadig sterkere) viser det seg at nervøsiteten sitter stadig dypere i.

Dermed er det vanskelig å se noe annet enn et fortsatt nervøst og volatilt marked den nærmeste fremtiden. Vi trenger fortsatt styrking av kronen, lavere pengemarkedsrenter og mindre politisk usikkerhet før IT-aksjene kan hente seg skikkelig inn.

Til toppen