Svake marginer i EDB ASA

1998-regnskapet fra EDB ASA viser en god vekst i omsetningen, men marginene ligger fremdeles meget lavt. Det er et dårlig førstekvartal i MaXware og omstillingskostnader for driftsavdelingen som holder igjen marginutviklingen.

1998-regnskapet fra EDB ASA viser en god vekst i omsetningen, men marginene ligger fremdeles meget lavt. Det er et dårlig førstekvartal i MaXware og omstillingskostnader for driftsavdelingen som holder igjen marginutviklingen.

Omsetningen og driftsresultatet i EDB ASA vokste med 15 prosent fra 1997 til 1998. I 1998 omsatte selskapet for 703,8 millioner kroner, og leverte et resultat etter skatt på 14,8 millioner kroner.

Driftsmarginen i 1998 var 2,6 prosent, og altså uendret fra 1997.

Fjerde kvartal var ikke spesielt bra for EDB ASA. Omsetningen ble 187,7 millioner kroner mot 180,9 millioner i 1997, en vekst på beskjedne 3,8 prosent. Driftsresultatet i kvartalet svekket seg med 11,4 prosent fra 7 millioner kroner til 6,2 millioner kroner.

Resultatutviklingen i EDB ASA var sterkest innen selskapets konsulentvirksomhet. Omsetningen økte her med 12,9 prosent fra 218,3 til 246,5 millioner kroner, mens driftsresultatet økte med 72,8 prosent fra 15,1 til 26,1 millioner kroner. Konsulentvirksomheten klarte en driftsmargin på 10,6 prosent.

Resultatene i konsulentvirksomheten trekkes ned av et dårlig resultat i EDB MaXware i første kvartal. Denne delen av virksomheten gikk likevel med overskudd i 1998. Under en resultatpresentasjon onsdag morgen sa selskapets administrerende direktør, Eivind Kinck, at han ikke ser tegn til avmatning i konsulentetterspørselen. Kinck mener det fremdeles er stor knapphet i arbeidsmarkedet for konsulenter, med tilhørende press på lønningene.

Driftstjenestene har sett den sterkeste omsetningsveksten, men her er resultatene svekket, spesielt mot slutten av året. Mens omsetningen steg fra 189,1 til 221,1 millioner kroner (16,9 prosent), falt driftsresultatet fra 24,9 til 20,8 millioner kroner (16,5 prosent). I fjerde kvartal hadde denne delen av virksomheten en driftsmargin på 4,2 prosent mot 9,4 prosent for hele året.

Kinck forklarer det svake resultatet med overgang fra stormaskin-plattformen til nyere plattformer. Denne overgangen mener Kinck gir gode vekstmuligheter, men lavere marginer.

EDB Nettverk opplevde en omsetningsøkning på 15 prosent fra 204,8 millioner kroner til 235,5 millioner kroner, mens driftsresultatet falt fra 7,8 millioner kroner til 5,5 millioner kroner. Driftsmarginen i denne delen av selskapet var labre 2,3 prosent.

Ved utgangen av 1998 har EDB ASA en sterk balanse med marginal rentebærende gjeld, god likviditet og en egenkapitalandel på 51,6 prosent. Styret i EDB ASA foreslår et utbytte på 20 øre per aksje, til sammen 4,6 millioner kroner.

Eivind Kinck mener selskapet skal klare en sterkere organisk omsetningsvekst enn resten av markedet, hvor det er ventet en vekst på 15 prosent i årene som kommer. EDB vil også videreføre sin strategi om vekst gjennom fusjoner, oppkjøp og outsourcing. Forretningsdirektør Henrik Inberg sier til digi.no at EDB ASA la inn bud på flere selskap i 1998 hvor de aktuelle selskapene ble solgt til en pris som EDB ASA mener var for høy.

Forhandlingene mellom EDB ASA og Telenor Programvare forventes å være avsluttet senest søndag 31. januar.

Til toppen