Svake tall pensler Dell over på tjenester

PC-salget har stoppet opp: Dell jobber for å hente inn omsetningsvekst på tjenestesiden.

Svake tall pensler Dell over på tjenester

PC-salget har stoppet opp: Dell jobber for å hente inn omsetningsvekst på tjenestesiden.

2005 ble et godt år for PC-produsenten Dell. Den gangen økte salget av PC-er med hele 36,5 prosent, sammenlignet med 2004. Like godt gikk det ikke i fjor, da var veksten marginal og på flere fronter gikk opplevde selskapet også en tilbakegang

I 2005 solgte Dell 210.300 maskiner i Norge. 125.500 av de var stasjonære og 84.000 var bærbare.

Tallene for 2006 er ikke helt klare, men digi.no har fått noen foreløpige tall fra Hans Christian Seime, markedssjef i Dell Norge.

– Vi har hatt en flat økning i forhold til 2005. Det ble solgt litt i overkant av 213.000 maskiner, sier Seime til digi.no.

Det betyr at økningen bare er på litt over en prosent. Seime oppgir ikke de nøyaktige tallene for hvor mange det har blitt solgt av henholdsvis bærbare og stasjonære maskiner, men han kan si litt om den prosentvise økningen.

– Vi har hatt en vekst på 31 prosent i salget av bærbare maskiner, mens salget av stasjonære har gått tilbake med 24 prosent, sier Seime til digi.no.

På serversiden har det også vært en tilbakegang. Dell Norge solgte fem prosent færre servere enn i 2005. Seime sier at det skyldes at 2005 var et år da de solgte mange cluster-løsninger til oljeindustrien og til universitetene.

Med tanke på at prisene på både servere og PC-er har falt kraftig, er det grunn til å tro at Dells omsetning må ha falt i Norge. Seime trekker imidlertid frem to ting som kanskje kan ha hindret et slikt omsetningsfall: Kraftig økning i salg av lagringsløsninger og et økt fokus på verdiøkende tilleggstjenester.

– Norge er det landet i Norden der Dell selger mest av EMC, også mer enn svenskene. Vi har økt med mange hundre prosent på lagring og det er en vesentlig del av omsetningen til Dell Norge, sier Seime.

På tjenestesiden forteller Seime at de har økt omsetningen med 41 prosent og at de har økt antall egne ansatte som jobber med installasjon, konsulenttjenester og migreringsprosjekter. Selskapet har nå 25 personer som jobber med dette etter å ha ansatt 6 personer i 2006. I år skal de ansatte ytterligere 8 personer.

I tillegg henter Dell Norge inn ressurser fra Unisys, EMC, VMware, Tomato og Netop, når det trengs.

Nå ser PC-giganten for seg å gjøre mer på tjenestesiden for å dekke opp for både stagnert volumsalg og lavere omsetning innen PC-segmentet. Seime kommer således med en liten bombe av en overraskelse når han nå kan fortelle at boks-pusheren Dell allerede har levert prosjekter der de ikke har solgt maskinvare:

– Vi har hatt prosjekter der vi ikke har solgt så mye som en eneste skrue, sier Seime til digi.no.

Til toppen