Svakere enn ventet i Kitron

Kitron la mandag fram et driftsresultat for første halvår på 761.000 kroner. Det er en kraftig nedgang fra samme periode i fjor, da selskapet fikk et driftsresultat på over 5,5 millioner kroner.

Kitron la mandag fram et driftsresultat for første halvår på 761.000 kroner. Det er en kraftig nedgang fra samme periode i fjor, da selskapet fikk et driftsresultat på over 5,5 millioner kroner.

Kitron-status etter årets seks første måneder er et resultat før skatt på 141.000 kroner, mot over fem millioner kroner på samme tid i fjor. Reduksjonen kommer til tross for at omsetningen i perioden har økt til 121 millioner kroner - fra 118,6 millioner i første halvår i fjor.

- Både salg og resultat er svakere enn selskapets forventninger, heter det i en melding Kitron sendte til Oslo Børs i dag. Kitron forklarer det svekkede resultatet med at det høsten 1996 og hittil i 1997 er startet produksjon av flere nye produkter for eksisterende og nye kunder, noe som også har ført til endret produktmiks. Utnyttelsen av tilgjengelig kapasitet har heller ikke vært tilfredstillende i andre kvartal, blant annet som følge av leveringsforskyvninger, skriver selskapet i børsmeldingen.

Kitron opplyser at forskyvningene i leveransene hovedsaklig vil bli levert i andre halvår. Normal salgsfordeling mellom første og andre halvår er henholdsvis omlag 40 og 60 prosent. Selskapet venter derfor et vesentlig høyere salg spesielt i årets siste kvartal.

Etablering av Kitron som børsnotert og selvstendig selskap samt økte avskrivninger oppgis som de viktigste årsakene til at selskapet har pådratt seg høyere kostnader. Fortsatt er imidlertid likviditeten i selskapet meget god og ordresituasjonen beskrives som "tilfredstillende".

Avtalen med Nera om kjøp av sistnevntes radiolinjefabrikk i Risør for 118 millioner kroner innebærer dessuten en betydelig økning i salgsinntektene, heter det i børsmeldingen, som vektlegger at Kitron gjennom oppkjøpet både tilføres økt produksjonkapasitet og tilgang på ny teknologi og kompetanse.

Fredag gjennomførte Kitron en ekstraordinær generalforsamling som ga styret i Kitron fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med fire millioner kroner ved utstedelsen av 400.000 aksjer pålydende kr. 10,- til en kurs på 135 per aksje til Nera ASA som deloppgjør for Neras Risør-fabrikk (samt inntil én million kroner ved utstedelse av inntil 100.000 aksjer pålydende kr. 10,- pr. stk. hvor fullmakten også omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger).

Under den ekstraordinære generalforsamlingen ble Aage Steinar Nygaard, direktør for Neras forretningsområde Transmisjonssystemer, valgt som nytt styremedlem i selskapet.

Til toppen