Svakere fra Agresso

Agresso konsernets endelige resultat for 96 fastslår at selskapets overskudd i 1996 ble 1,9 millioner lavere enn fjoråret og endte på 3 millioner kroner. Omsetningstallene peker likevel til himmels.

Agresso konsernets endelige resultat for 96 fastslår at selskapets overskudd i 1996 ble 1,9 millioner lavere enn fjoråret og endte på 3 millioner kroner. Omsetningstallene peker likevel til himmels.

Agresso hadde i året som gikk en vekst på 90 prosent i Norge, men selskapet har også styrket sin posisjon i utlandet. Totalt var 48 prosent av Agressos omsetning i 96 utenlandsrelatert. Denne posisjonering har kostet penger og Agresso styret beretter at dette er noe av årsaken til det relativt svake resultatet i `96 på 3 millioner kroner. I tillegg til dette var selskapet i året som gikk i misslykkede fusjonsforhandlinger med et amerikansk programvareselskap, noe som også medførte betydelige kostnader.

Omsetningstallene for konsernet skjøt i været i `96 og endte på 74 millioner. Dette er en økning på over 60 prosent fra `95.

Tallene for Agresso 1996 1995
Driftsinntekter 73.785.140 44.446.132
Drifttskostnader 70.805.795 39.575.886
Driftsresultat 22979.345 4.870.246
Netto finansposter 2.069.414 (111.228)
Resultat før skattekostnad 5.048.759 4.759.018
Skattekostnad 1.344.675 37.604
Årets overskudd 3.704.084 4.721.414

(alle tall i kroner)

Til toppen