Svakere i EDB

EDB Business Partner ASA (det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare) gjør det vesentlig svakere i tredje kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjor.

EDB Business Partner ASA (det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare) gjør det vesentlig svakere i tredje kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjor.

Regnskapet viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS, nå kalt EDB Business Partner ASA. Tallene i (og per) tredje kvartal presenteres på proforma sammenliknbar basis som om fusjonen fant sted 1. januar i fjor.

EDB-konsernets driftsmargin var på 7,6 prosent i tredje kvartal, som endte opp med et resultat før goodwill-avskrivninger på 57,1 millioner kroner mot 62 millioner i samme periode i fjor. Resultat etter skatt ble 15,2 millioner kroner, mot nesten 20 millioner i tredje kvartal i fjor.

Salget viser imidlertid utvikling i rett retning. Driftsinntektene økte fra 659,3 millioner kroner i tredje kvartal i fjor til 754,2 millioner i samme periode i år. For årets ni første måneder akkumulert hadde konsernet driftsinntekter på godt over 2,4 milliarder kroner - en økning på 24 prosent i forhold til sammenliknbare tall for i fjor. Det er spesielt høy vekst innenfor drift og infratstruktur, men også konsulenttjenester viser god vekst.


TABELL: EDB ASA Konsernregnskap pr. 30.09.99. Alle tall i NOK 1000,-

RESULTAT Pr. 30.09.99 Q3 1999 Pr. 30.09.98 Q3 1998
DRIFTS-
INNTEKTER
2.444,3 754,2 1.978 659,3
DRIFTSRESULTAT FØR GOODWILL-
AVSKRIVING
138,1 57,1 124,1 62
RES. FØR SKATT OG MINORITETS-
INTERESSER
79,2 34,4 60,4 42,2
RESULTAT
ETTER SKATT
44,8 15,2 26,5 19,6
Til toppen