Svakere i Nera

Nera fikk et resultat før skatt på 26 millioner kroner første kvartal. Det er 1,6 millioner svakere enn samme kvartal i fjor. Bedriften mener at kvartalet gir et midlertidig brudd i en langsiktig positiv trend.

Nera fikk et resultat før skatt på 26 millioner kroner første kvartal. Det er 1,6 millioner svakere enn samme kvartal i fjor. Bedriften mener at kvartalet gir et midlertidig brudd i en langsiktig positiv trend.

Neras resultat for første kvartal i år viser en fallende tendens, i tråd med selskapets melding fra forrige uke og rykter i markedet.

Både ordreinngang og omsetning innenfor selskapets produktgruppe for transmisjonssystemer er lavere. Ordreinngangen gikk med ned 45 millioner kroner, mens omsetningen ble redusert med 70 millioner kroner. Selskapet skriver i en pressemelding at markedssatsingen gradvis skal gi volumøkning.

Nera har det første kvartalet i år hatt lavt produksjonsvolum sammenlignet med fabrikkapasiteten.

Et positivt trekk er det imidlertid på selskapets nye satellittelefon. Den samlede ordreinngangen for mobil satellittkommunikasjon var 224 millioner kroner, som er en økning på 28 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. De tre første månedene hadde Nera fått 5500 bekreftede bestillinger på Nera WorldPhone. Selskapet vil produsere 100 telefoner av denne typen fra mai av.

I pressemeldingen som følger selskapets kvartalsresultat, heter det at omsetningsnedgangen dette kvartalet må ses på som "et midlertidig brudd på en langsiktig positiv trend".

Også i fjor opplevde Nera et dårlig første kvartal.

NERA - RESULTAT 1. KVARTAL 24.04.97

Hovedtall (NOK 1000): 1 Q 97 1 Q 96
Ordreinngang 684.284 (746.459)
Driftsinntekter 540.867 (628.498)
Driftsresultat 29.806 ( 35.335)
Res. før skatt 26.414 ( 26.580)
Årets overskudd 20.075 ( 19.935)
Omløpsmidler 1.820.984 (1661.110)
Sum eiendeler 2.273.749 (2114.926)
Korts. gjeld 990.043 (819.977)
Egenkapital 770.967 (756.957)
Til toppen