Svakere lønnsomhet i den norske IKT-bransjen

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 2005 var faktisk ikke var så bra for IT-bransjen.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 2005 var faktisk ikke var så bra for IT-bransjen.

Oslo (NTB): Selskaper i informasjons- og kommunikasjonsteknologisektoren hadde i fjor svakere lønnsomhet enn aksjeselskapene i næringslivet for øvrig, viser foreløpige tall for 2005 fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Gjennomsnittlig driftsmargin for aksjeselskapene innenfor IKT-sektoren og innholdssektoren var henholdsvis 6,7 og 5,9 prosent i 2005. Dette tilsvarer en tilbakegang på 1,3 og 0,3 prosentpoeng fra året før.

Gjennomsnittet for alle ikke-finansielle selskap unntatt olje- og gasselskapene, var på 7,8 prosent i fjor. Dette representerer en økning på 0,8 prosentpoeng fra året før.

Telekommunikasjoner skiller seg ut både i forhold til de andre næringsgruppene innenfor informasjonssektoren og det øvrige næringslivet når vi ser bort fra olje- og gassvirksomheten. Denne næringsgruppen hadde en driftsmargin på 11,8 prosent i 2005. Dette representerer imidlertid en tilbakegang på 2,4 prosentpoeng fra 2004. (©NTB)

Til toppen