Svakere resultat for Ergo etter kutt

ErgoGroup fikk lavere inntekter og resultat i første kvartal etter nedbemanningen i fjor.

ErgoGroup fikk lavere inntekter og resultat i første kvartal etter nedbemanningen i fjor.

Posten-eide ErgoGroup leverte et noe svakere resultat i første kvartal enn samme periode i fjor. Salg av virksomhet har medført nedgang i omsetning og resultat.

ErgoGroup utvikler og leverer IT-tjenester og elektroniske kommunikasjons- og logistikkløsninger, og har blant andre morselskapet Posten som viktig kunde.

ErgoGroup fikk driftsinntekter på 611 millioner kroner i første kvartal mot 748 millioner kroner i fjor. Resultat før avskrivninger og skatt (EBITDA) endte på 101 millioner kroner mot 114 millioner kroner i første kvartal 2003. Resultat før skatt opplyses ikke i Postens kvartalsrapport.

Nedgangen i inntektene skyldes i følge Postens kvartalsrapport i stor grad salg av virksomhet i 2003. Av nedgangen på 137 millioner kroner i omsetning skyldes 95 millioner kroner av disse salg av virksomhet.

Det er i dag langt færre mennesker i selskapet enn i fjor. Arbeidsstokken er i dag på 1473 årsverk, noe som er en nedgang på 661 årsverk fra første kvartal i fjor. Selskapet melder at det vil kutte ytterligere 44 årsverk i selskapet, samt at det deleide datterselskapet Electric Farm vil redusere bemanningen med 19 årsverk.

ErgoGroup har i første kvartal inngått flere nye kontrakter. Det er inngått avtale om leveranse av nytt WAN-nett til Aetat, drift av IKT-tjenester med SINTEF, samt serverdrift for Lindorff, Rikstrygdeverket og Postbanken Eiendomsmegling.

ErgoGroup har i 1. kvartal styrket sin satsing innenfor kommunikasjons- og logistikktjenester ved å innlede et strategisk samarbeid med IFS i Norden. Samarbeidet er knyttet til områdene elektronisk meldingsformidling, integrasjon, drifts -og konsulenttjenester. Blant annet vil Postens eFaktura inngå i IFS produktportefølje til de nordiske kundene. ErgoGroup overtok samtidig virksomheten og 23 ansatte i AtIFS AB fra

mars, heter det i Postens kvartalsrapport.

Til toppen