Svakere vekst hos Ericsson Norge

Ericssons virksomhet i Norge hadde i første kvartal en omsetningsvekst på vel seks prosent til 627 millioner kroner, korrigert for salget av virksomhetsområdet Components i september i fjor. Først til sommeren blir det klart om selskapet blir rammet av selskapets totale bemanningsreduksjon.

Ericssons virksomhet i Norge hadde i første kvartal en omsetningsvekst på vel seks prosent til 627 millioner kroner, korrigert for salget av virksomhetsområdet Components i september i fjor. Først til sommeren blir det klart om selskapet blir rammet av selskapets totale bemanningsreduksjon.

- Vi er tilfreds med at omsetningsveksten har fortsatt også inn i 2001. Veksten er imidlertid også i Norge noe svakere enn forventet, og kostnadsnivået ligger litt høyere enn ønskelig. Vi har hatt kontinuerlig fokus på effektivisering, og antall ansatte er i løpet av de siste 12 måneder redusert med vel 100 personer, sier administrerende direktør i Ericsson Norge, Tor Ø. Frydenberg.

I den norske virksomheten er det utført kontinuerlige kostnadsreduksjoner, men uten å gå til oppsigelser. Alle nyansettelser er stilt i bero, og bruken av eksterne konsulenter reduseres.

- Produksjon av mobiltelefoner skjer ikke i Norge, og vi er derfor ikke berørt av de nedbemanninger som følger av omstruktureringen av denne delen av virksomheten, sier Frydenberg.

Ericsson i Norge omfatter virksomhet innen tele- og datakommunikasjon, mens Ericsson Radar primært utvikler og leverer mobile radaranlegg. Deler av Ericssons virksomhet i Norge inngår i større konsernenheter.

Av de drøyt 950 ansatte arbeider vel 750 med forskning og utvikling, og Ericssons norske virksomhet har globalt utviklingsansvar innenfor flere av konsernets kjerneområder, ikke minst GPRS og UMTS.

- I hvilken grad vi vil bli berørt av konsernets varslede restrukturering av virksomheten vil vi ikke få noe klart bilde av før nærmere sommeren, sier Frydenberg.

Til toppen