Svakere vekst i Telenor

Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen har ikke akkurat råsminket Telenor før den planlagte børsnoteringen. Selskapet har nå en gjeld på 52 milliarder kroner etter tunge oppkjøp i år. Samtidig bedrer selskapet resultatene ved både sine norske og internasjonale mobiloperasjoner.

I årets første tre kvartal kunne Telenor notere seg for et resultat før skatt på 1,97 milliarder kroner, som er bare 37 millioner høyere enn samme periode i fjor. Inntektene endte på 27,24 milliarder kroner, som er en vekst på 11,9 prosent siste år.

Telenors kvartalstall er trolig de siste som kommer fra selskapet før det børsnoteres, trolig i løpet av året. Resultatene viser at konsernet ender på et driftsresultat for årets ni første måneder på 3,2 milliarder kroner, en en økning på 393 millioner kroner fra de tre tilsvarende kvartalene i fjor, eller en vekst på 13,9 prosent. Resultatet for tredje kvartal alene er 1,23 milliarder, opp fra 1,02 milliarder i fjor.

Engangs salgsinntekter trekker opp driftsresultatet for Telenor, som hvis de holdes utenfor må konstatere en reduksjon på 11,8 millioner kroner sammenlighet med i fjor. Ifølge en pressemelding fra Telenor kommer nedgangen av økte investeringer innenfor nye vekstområder.
Telenors mobilvirksomhet i Norge påvirker driftsresultatet i positiv lei. Selskapet hadde ved utgangen av tredje kvartal 2,07 millioner mobilkunder, som er en økning på 286.000 så langt i år. Selskapet skiller ikke ut kundetallene for Zalto.com. På fasttelefoni reduseres selskapets markedsandel i antall trafikkminutter fra 79 ved utgangen av første kvartal til 78 prosent ved utgangen av tredje kvartal. På Internett sitter Telenor med 548.000 enbrukerkunder, som er en økning på vel 150.000 i de tre kvartalene.


Sterk vekst i Telenors mobilvirksomheter øker Telenors forholdsmessige andeler av inntektene fra tilknyttede selskaper fra 4,11 milliarder til 7,12 milliarder i år. Antall kunder i de selskapene der Telenor har virksomhet har det siste året økt fra 4,3 millioner til 11,1 millioner, mens Telenors forholdsmessige andel av dette har økt fra 2,1 millioner til 3,1 millioner. Sammen med selskapets 2,07 millioner norske kunder, ender selskapet på en samlet kundemasse på 5,17 millioner. Selskapene leverer imidlertid samlet sett underskudd, nærmere bestemt 767 millioner kroner, ned fra 815 millioner i fjor.

Men det er på investeringssiden Telenor virkelig kan vise til aktiviteter i år. Innkjøpene har vært på tilsammen 45 milliarder kroner. 34 av disse milliardene kommer fra oppkjøp i utlandet, der de største er det danske mobiltelefonselskapet Sonofon der Telenors aksjer kostet 14,1 milliarder, Telenors andel av Viag Interkoms UMTS-lisens, 7 milliarder, og det thailandske mobilselskapet TAC som kostet 6,8 milliarder kroner.

Telenor hadde en gjeld ved utgangen av tredje kvartal på drøye 52 milliarder kroner.