Svakest i Norden på hastighet

Norsk bredbånd henger etter, forteller rapport fra Akamai.

Svakest i Norden på hastighet
Norske datamaskiner i gjennomsnitt betydelig har tregere forbindelse med Akamais massive innholdstjenester enn datamaskiner i andre, nordiske land. Dette har betydning for hvor raskt innholdet leveres, inkluder mye nettvideo. Bilde:

Akamai, et selskap som tilbyr distribuerte tjenester for innholdslevering på Internett, kom i forrige uke med en oppdatert utgave av selskapets State of the Internet-rapport. Rapporten er basert på blant annet hastighetsmålinger av trafikk til omtrent 760 millioner ulike IP-adresser globalt i tredje kvartal i fjor.

Det har aldri eksistert noen felles definisjon på rask en internettforbindelse må være for å bli kalt bredbånd, men Akamai setter nå grensen til være 4 megabit per sekund, mens høyhastighets bredbånd oppgis å være 10 megabit per sekund eller mer. Det er ikke forklart i rapporten hvorfor grensene settes ved disse nivåene, men med 4 megabit per sekund vil en enslig bruker kunne benytte de fleste tilbudene som finnes på nettet, inkludert HD-video. Dersom flere deler forbindelsen, økes nødvendigvis kapasitetsbehovet.

Fire megabit per sekund høres ikke veldig høyt ut i dag, men ifølge Akamai er det likevel bare 52 prosent av IP-adressene i Norge er knyttet til en forbindelse på dette eller høyere nivå. Dette er en forbedring på 17 prosent fra tredje kvartal i 2012, men gir bare en 44. plass globalt. Sør-Korea ligger først med en andel på 93 prosent, foran Sveits med 90 prosent.

Andelen av Internett-forbindelsene med kapasitet på mer enn 4 megabit per sekund i utvalge land i EMEA-området.
Andelen av Internett-forbindelsene med kapasitet på mer enn 4 megabit per sekund i utvalge land i EMEA-området. Bilde: Akamai

Raskt bredbånd

Andelen i Norge som har raskt bredbånd, altså 10 megabit per sekund eller mer, er på 23 prosent. Her har det skjedd en betydelig framgang, med en forbedring på 25 prosent på et kvartal og 55 prosent på et år. Det gir Norge en 19. plass. I Sør-Korea har 70 prosent tilgang til Akamais servere med en kapasitet på 10 megabit per sekund eller raskere.

Målte hastigheter

Den målte gjennomsnittshastigheten på forespørsler fra Norge er ifølge Akamai 8,3 megabit per sekund. Dette er 13 prosent høyere enn i andre kvartal i fjor og 34 prosent høyere enn i tredje kvartal i 2012. Dette gir en 17. plass globalt og dårligst i Norden. Avstanden opp til Sverige, som ligger på 12. plass 9,3 megabit per sekund, er likevel ikke veldig stor. I Sør-Korea, som også her ligger på første plass, er den målte gjennomsnittshastigheten derimot 22,1 megabit per sekund. Best i Europa er Nederland med 12,5 megabit per sekund. Det gir en fjerdeplass globalt.

Gjennomsnittshastigheten er ikke basert på den maksimale kapasiteten til hver av de målte forbindelse, men på den faktiske hastigheten målt der og da. Det kan være flere årsaker til at nedlastingen fra Akamai ser med mindre hastighet enn det som er mulig ved ideelle forhold. Flere samtidige nedlastinger over samme forbindelse, fra én eller flere brukere, er blant disse. Selv om man betaler for en bred linje mellom seg og operatøren, så må man dele med mange andre den kapasiteten operatøren har mot resten av Internett, inkludert direkte eller indirekte forbindelser med Akamai. Dette er faktorer som påvirker Akamais målinger.

Derfor er målingen av gjennomsnittlig maksimalhastighet kanskje vel så interessant. Dette tallet er baserte på den høyeste hastigheten som er målt per unike IP-adresse i perioden. Tallet for Norge er 28,2 megabit per sekund, noe som er 22 prosent høyere enn ett år tidligere. Med tanke på at bare 23 prosent av de norske IP-adressene har blitt målt med en hastighet på 10 megabit per sekund eller høyere, forteller denne målingen at mange av dem med raskt bredbånd i Norge, har et virkelig raskt bredbånd. Altså langt mer enn 30 megabit per sekund i nedlastingshastighet.

Tilsvarende tall for Sør-Korea er 65,4 megabit per sekund, mens Romania er på topp i Europa med 45,4 megabit per sekund.

Mobil

I den delen av rapporten som handler om mobildata, har Akamai innført en rekke krav som nok er fornuftige, men som gjør det vanskelig å sammenligne for eksempel Norge med andre land. For eksempel er det kun leverandører med minst tusen unike IP-adresser som er med i oversikten, og kun dersom Akamai er sikre på at IP-adressene kun brukes til mobiltrafikk. Det gjør at kun én nordisk, ikke navngitt mobiloperatør er med. Denne er dog norsk. Gjennomsnittshastigheten til denne leverandøren er på 4,8 megabit per sekund, mens gjennomsnittlig maksimalhastighet er på 23,7 megabit per sekund. Dette gir en plassering i øvre halvdel blant de resultatene som er offentliggjort. Det klart beste resultatet er det en russisk mobiloperatør som står for, med 9,5 megabit per sekund i gjennomsnittshastighet og 49,8 i gjennomsnittlig maksimalhastighet.

IPv6

Norge har tidligere blitt framhevet ett av de landene med størst andel IPv6-brukere, men i rapporten til Akamai er ikke Norge engang blant topp ti, hvor Romania leder med 7,3 prosent og Japan ligger på 10. plass med 1,9 prosent. Googles tilsvarende tall er ikke helt likelydende. Norge har der en andel på 2,27 prosent, langt foran våre nordiske naboer.

Rapporten til Akamai tar også for seg andre temaer, blant annet DDoS-angrep fra ulike land.

    Les også:

Les mer om: