Svakt men uten bekymring i Tandberg Data

Omsetningsfall på 6,5 prosent fikk driftsresultatet til å rase 30,5 prosent. Manglende produksjonskapasitet og høye kostnader skal være forklaringen.

Omsetningsfall på 6,5 prosent fikk driftsresultatet til å rase 30,5 prosent. Manglende produksjonskapasitet og høye kostnader skal være forklaringen.

Tandberg Data la i dag frem et noe svakere driftsresultat enn første kvartal i fjor. Det svake resultatet kom til tross for bedre bruttomarginer, og skyldes i hovedsak sviktende omsetning. Finansdirektør i selskapet, Erik Normann, er likevel ikke bekymret for utviklingen.

- Første, og muligens også andre kvartal i år vil være preget av noe høyere kostnader enn normalt i forbindelse med opprustning på markeds og produksjonssiden. Dette er imidlertid noe vi har forutsett, sier Normann til Digi. Han legger til at dersom utviklingen ikke bedrer seg i løpet av fjerde kvartal vil det være naturlig å stille kritiske spørsmål til utviklingen.

- Vi regner med å komme over kneika i andre kvartal. Det vil forundre meg om vi ikke kan vise til bedre resultater i kvartal tre og fire, sier Normann som forklarer at på dette tidspunkt vil produksjonskapasiteten være oppjustert.

Normann forteller også at det på etterspørselssiden ser svært lovende ut for Tandberg Datas produkter. En ny undersøkelse fra Dataquest oppjusterte en seks måneder gammel spådom om etterspørselen etter streamer-produkter, og det forventes nå at 10+ gigabyte-segmentet vil nå en størrelsesorden på 1 million i år 2000. Tilsvarende tall for 4-9 gigabyte, er beregnet til 3 millioner enheter.

I kvartalet som gikk var også etterspørselen etter Tandberg Datas produkter svært god, men kapasitetsproblemer førte til at selskapet ikke kunne levere så mye som markedet krevde. Ifølge Normann er dette også et problem for andre aktører i markedet, noe som har ført til gode priser på streamer-produkter generelt. For Tandberg Data er det imidlertid svært viktig å få oppjustert kapasiteten for å sikre seg markedsandeler.

- Ettersom de fleste av våre produkter er, og vil fortsatt være, tilbakekompatible er det svært viktig for oss å oppnå solide markedsandeler, sier Normann som forklarer at kompatibiliteten gjør at dagens kunder også har gode insentiver til å bli kunder i fremtiden. Så langt ser han ingen svakhetstrekk ved selskapets utvikling.

- Jeg er godt fornøyd, så langt, avslutter Normann.

Alle tall i millioner NOK

1. kvartal 1997 1 kvartal 1996
Driftsinntekter 204,0 218,2
Materialforbruk 103,4 115,7
Driftskostnader 91,5 89,4
Driftsresultat 9,1 13,1
Resultat før skatt 10,4 10,8
Til toppen