Svakt PC salg hemmer Evercom

PC produsenten Evercoms resultat i tredje kvartal 2000, bærer preg av omstruktureringskostnader samt redusert salg i forbindelse med flytting av selskapets PC-produksjon.

PC-produsenten Evercom, la frem et resultat i tredje kvartal 2000 som bærer preg av omstruktureringskostnader, samt problemer med logistikken i forbindelse med flytting av PC-produksjonen.

Evercom solgte totalt 14.462 PC-er i tredje kvartal 2000 noe som er en økning på 9 prosent sammenlignet med tredje kvartal 1999. I Norge falt salget av PC-er fra 5.600 enheter i tredje kvartal 1999 til 4.675 enheter i tredje kvartal 2000 - ned 17 prosent justert for Tech Holding. I Sverige økte salget av Network Technical PC-er med 45 prosent fra 4.550 enheter i tredje kvartal 1999 til 6.586 enheter i tredje kvartal 2000.

Salget totalt etter tre kvartaler er 52.906 enheter solgt gjennom EverCom Network ASA.

Følge IDC ble det levert 488.500 PC-er i Norden i tredje kvartal. Inkludert servere og portable er antallet 681.450 enheter. Det gir Evercom en markedsandel på 2.1 prosent, ned fra 2.4 prosent for hele 1999.

Evercom oppnådde i tredje kvartal en omsetning på 212 millioner kroner, mot 235 mill i tredje kvartal i 1999, tilsvarende en nedgang på 11 prosent. Fordelt pr. solgte enhet ble gjennomsnittsprisen i tredje kvartal 14.660 kroner 2000, mot 17.700 kroner i tredje kvartal 1999.

Bruttomarginen var 12.4 prosent for tredje kvartal, mot 17.3 prosent i samme periode i fjor.

Driftsresultatet i tredje kvartal 2000 er negativt med 13.6 millioner kroner, mot et negativt resultat på 5.9 millioner kroner i samme periode i fjor. Selskapet fikk et underskudd på 27.4 millioner kroner i tredje kvartal 2000, mot et underskudd på 4.4 millioner kroner i samme periode i fjor.

Flyttingen av PC-produksjonen fra Norge til Danmark har medført lavere omsetning og økte kostnader. Flyttingen vil påvirke resultatet negativt også i fjerde kvartal og selskapet har avsatt fire millioner kroner for å ta høyde for dette. Selskapet forventer at flyttingen vil gi en resultatforbedring på 7-10 millioner kroner pr år.

Evercom har solgt 50 prosent av datterselskapet DataCentrum tidligere i år, men ønsker å selge seg helt ut av DataCentrum. Selskapet har valgt å avsette 15 millioner kroner som en reserve i forhold til den finansielle risiko som Evercom har overfor DataCentrum. Selskapet har også skilt ut Tech Holding og som er notert som eget selskap på Oslo Børs SMB liste.

Til toppen