Svakt som ventet fra EDB

Bjørn Trondsens EDB Business Partner ASA hadde en inntjening før avskrivninger og skatt (EBITA) på 22 millioner kroner i andre kvartal, mot 135 millioner på samme tid i fjor.

Bjørn Trondsens EDB Business Partner ASA hadde en inntjening før avskrivninger og skatt (EBITA) på 22 millioner kroner i andre kvartal, mot 135 millioner på samme tid i fjor.

I første halvår i år var overskuddet på 31 millioner kroner, mens det i fjor var på 239 millioner kroner.

Også omsetningen viser nedgang fra i fjor til i år. Omsetningen i årets andre kvartal beløp seg til 1.089 millioner kroner, mens andre kvartalsomsetningen i fjor var på 1.205 millioner kroner. De tilsvarende tallene for første halvår i de to årene var på henholdsvis 2.215 og 2.359 millioner kroner.

To av de fire virksomhetsområdene til selskapet, drift og bank/finans, viser en omsetningsøkning fra andre kvartal i fjor, mens de to andre, telekom- og konsulentvirksomhet, viser nedgang.

- Markedsforholdene i år har holdt seg omtrent uendret fra første til andre kvartal innen samtlige av selskapets virksomhetsområder, med unntak av det svenske markedet som har bedret seg en del, heter det i en melding fra IT-selskapet EDB Business Partner.

Ser man på selskapets resultat etter skatt men før goodwillavskrivninger hittil i år, så viser tallene minus 39 millioner kroner. Det betyr minus kr. 0,43 per aksje mens halvårsresultatet i fjor ga et overskudd per aksje på kr. 1,90.

Mer om EDB-resultatet kan du lese hos digi.nos søsterpublikasjon iMarkedet.

Til toppen