Svakt tall fra WM-data Norge

WM-data totalt vokser, men i Norge faller omsetning i tredje kvartal sammenlignet med i fjor.

WM-data totalt vokser, men i Norge faller omsetning i tredje kvartal sammenlignet med i fjor.

WM-data presenterer i dag tallene for tredje kvartal. Konsernets omsetning endte på 1.745 (1.365) millioner svenske kroner med et driftsresultat på 89 millioner svenske kroner som gir en resultatgrad på 5,1 % (3,5 %).

Det gir en omsetning etter årets 9 første måneder på 5.880 (4.800) millioner kroner med et EBITA resultat på 317 (286) MSEK. I første kvartal 2003 inngikk en tilbakeføring av en prosjektreserve på 90 millioner kroner.

Den økonomiske konjekturen fortsetter å bedre seg, noe som leder til økt etterspørsel av både IT tjenester og produktutviklingsprosjekter.

Omsetningen i Norge endte på 51 (74) millioner norske kroner med et driftsresultat på 1,0 (4) millioner kroner.

- Første halvår av 2004 har vært preget av en nøktern optimisme, sier adm. dir. Tor Malmo i WM-data Norge. Etter en stille sommerperiode har markedet fra utgangen av august tatt seg merkbart opp igjen. Prosjektene finnes der ute. WM-datas kompetanse i kombinasjon med størrelse og soliditet er fortsatt viktige årsaker til at vi vinner prosjekter.

Kontrakter og leveranse

WM-data har i perioden vunnet flere større og strategiske kontrakter med blant annet Skattedirektoratet, Sykehuset i Asker og Bærum, Elkjøp

Til toppen