Svakt tredje kvartal for Sybase

Det beste vi kan si om tredje kvartal er at vi gikk med et overskudd på driften, sa nyutnevnt toppsjef i Sybase, Mitchell Kertzmann, i forbindelse med fremleggingen av resultatene for tredje kvartal.

Det beste vi kan si om tredje kvartal er at vi gikk med et overskudd på driften, sa nyutnevnt toppsjef i Sybase, Mitchell Kertzmann, i forbindelse med fremleggingen av resultatene for tredje kvartal.

Mitchell Kertzmann overtok topplederjobben i Sybase i sommer, og dette er hans første kvartal. I tråd med sunne instinkter har han sørget for å ta en del tap med det samme, i dette tilfellet omtalt som restruktureringskostnader. De beløper seg til 49,2 millioner dollar.

Omsetningen til Sybase ble 250,2 millioner dollar, en oppgang fra 233,1 for samme periode i fjor. Driftsresultatet ble på 0,1 millioner dollar. Etter restruktureringskostnader, skatt og andre kostnader ble tapet for tredje kvartal på 52,6 millioner dollar.

Til toppen