Svalbard blir viktig for Galileo

Svalbard Satellittstasjon blir sentral i Europas framtidige navigasjonssystem Galileo.

Svalbard Satellittstasjon blir sentral i Europas framtidige navigasjonssystem Galileo.

Svalbard Satellittstasjon blir sentral i Europas framtidige satellittnavigasjonssystem Galileo.

SvalSat skal ta seg av data fra Europas nye navigasjonssatellitter. 30 slike satellitter skal i 2010 gjøre sitt for at vi kan navigere biler, skip og fly over hele verden med en nøyaktighetsgrad på rundt én meter.

Utviklingen av systemet er et samarbeid mellom den europeiske romorganisasjonen ESA og EU, med en prislapp på 25 milliarder kroner.

– Stasjonen skal etableres i tilknytning til vår satellittnedlesningsstasjon på Svalbard, SvalSat, og skal brukes til å betjene Galileo-satellittene. Stasjonen vil bli utstyrt med fire antennesystemer og infrastrukturen skal være ferdig i høst, sier administrerende direktør Rolf Skatteboe i Kongsberg Satellite Services til Aftenposten.

Kontrakten har i utgangspunktet en verdi på 11 millioner kroner, og med driftsopsjoner er verdien på minst 75 millioner kroner.

    Les også:

Til toppen