Svalbard får mobiltelefon

Nå kan du nås i Longyearbyen over GSM-nettet til Telenor Mobil. Den første basestasjonen ble satt i drift i dag.

Nå kan du nås i Longyearbyen over GSM-nettet til Telenor Mobil. Den første basestasjonen ble satt i drift i dag.

Basestasjonen ble åpnet kl. 11 i dag av sysselmann Ann Kristin Olsen, ved at hun var den første som ringte fra Oslo til Longyearbyen.

GSM-basestasjonen vil dekke Longyearbyen og Nybyen, samt veien til flyplassen inkludert lufthavnen. I tillegg vil mesteparten av veien til gruve 7, indre del av Isfjorden og området rundt Icecat ha GSM-dekning.

- Gjennom etableringen av mobiltelefoni på Svalbard ønsker Telenor Mobil å markere at selskapet ønsker å være best på dekning i Norge, sier administrerende direktør i Telenor Mobil, Stig M. Herbern.

- Telenor sitt GSM-system nå 92 prosent av det norske folk dekning der de bor. Den videre utbygging av GSM-nettet vil primært konsentrere seg om fortetting og kvalitetsforbedring av nettet, sier Herbern.

Det er en komplisert oppgave å etablere mobiltelefoni på Svalbard. Inntil videre må alle samtaler, selv de som foregår lokalt, gå via satellitt og kobles videre i en sentral på fastlandet. Dermed vil det oppstå en forsinkelse, som kan arte seg som et lite ekko i samtaler som går lokalt på Svalbard. På grunn av at alle samtaler vil gå via satellitt, vil kostnadene forbundet med formidling av samtaler bli betydelig dyrere enn vanlig.

I en prøveperiode vil det likevel være ordinære mobiltelefontakster på samtaler til og fra Svalbard.

Til toppen