Svalbard-forskning får gigabitlinje

UNINETT har inngått avtale med Norsk Romsenter om tilgang til fiberkabelen mellom fastlandsnorge og Svalbard.

UNINETT har inngått avtale med Norsk Romsenter om tilgang til fiberkabelen mellom fastlandsnorge og Svalbard.

Med denne avtalen får arktisk forskning og undervisning høykapasitetstilknytning til UNINETT og internettforbindelse med resten av verden. Forbindelsen blir klar så snart nødvendig sambandsutstyr er på plass, trolig innen utgangen av januar.

Avtalen omfatter tilknytning for Universitetsstudiene på Svalbard, Polarinstituttet og Longyearbyen skole og gjelder for 25 år. Ifølge UNINETT betyr denne tilknytningen at forsknings- og utdanningsinstitusjonene på Svalbard blir koblet til fastlandsnorge og det globale forskningsnettet på samme vilkår som utdanningsinstitusjonene på fastlandet.

En slik kapasitetsøkning skal gi helt nye muligheter for forskning og pedagogisk utvikling og samarbeid, blant annet i form av sanntids overføring av lyd og bilder av svært god kvalitet.

Den fiberbaserte forbindelsen vil ha kapasitet til å ta unna 3000 ganger så store datamengder som dagens løsning, som har en satellittbasert kapasitet på 256 kilobit per sekund. UNINETT skriver i pressemeldingen at kommunikasjon via satellitt medfører store tidsforsinkelser og er dårlig egnet for datatrafikk, noe som har vært en daglig ulempe for nettbrukere på Svalbard. Allerede til sommeren vil den nye tilknytningen gi gigabitkapasitet.

To parallelle fiberkabler ble i fjor høst lagt på havbunnen fra Andøya til Svalbard, en strekning på rundt 1400 kilometer, nesten tilsvarende avstanden Andøya-Oslo. Fiberkabelen eies av Norsk Romsenter. Den er i hovedsak finansiert av den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, men med bidrag også fra norske interessenter, deriblant UNINETT. Kostnaden med å legge de to kablene var i overkant av 350 millioner kroner.

Rolf Skår, direktør i Norsk Romsenter, karakteriserte satsingen på fiberkabel som helt nødvendig da Svalbard ble knyttet til fastlandet med fiberoptisk kabel 4. november 2003.

- Denne høykapasitetsforbindelsen gir norske og utenlandske forskere helt andre betingelser for kommunikasjon og samarbeid, sier Petter Kongshaug, administrerende direktør i UNINETT, i pressemeldingen.

- Utenlandske forskere kan sitte hvor som helst i verden og samarbeide med kolleger i

Longyearbyen, og de kan besøke Svalbard og kommunisere hjem.

Til toppen