Sveeas tar Sysdeco av børs

IT-investoren Christen Sveeas ønsker å kjøpe restene av det en gang så høytflyvende Sysdeco-selskapet og avslutte børsnoteringen.

IT-investoren Christen Sveeas ønsker å kjøpe restene av det en gang så høytflyvende Sysdeco-selskapet og avslutte børsnoteringen.

Christen Sveeas vil i nær fremtid tilby aksjonærene i Sysdeco å kjøpe alle deres aksjer. Dette vil sette et punktum for Sysdeco som børsnotert selskap og et svært turbulent IT-eventyr. Sysdeco var for flere år siden et IT-konglomerat, men klarte aldri å skape synegieffekter mellom de forskjellige divisjonene og tapte enorme beløp før man fikk restrukturert selskapet.

Etter en serie utsalg og børsnotering av konsulentselskapet Avenir, er Sysdeco redusert til en børsverdi på 32 millioner kroner. I fjor tapte Sysdeco 33,2 millioner kroner etter å ha avviklet GIS Maritime og Tools i England.

- Etter oppsplittingen av selskapet i fjor er nå Sysdeco verd mindre enn 35 millioner kroner og med 2000 aksjonærer blir det unødvendig dyrt å holde selskapet på børs, sier Christen Sveeas til digi.no. Det ser ut som aksjonærene godtar vårt tilbud på 1,25 kroner aksjen - i løpet av dagen har vi allerede kjøpt over 50 prosent av selskapet.

- Hvis alt går greit tar vi selskapet av børs. Produktene er såpass kompliserte at vi tror det blir enklere å skape lønnsomhet dersom vi har full kontroll, mener Sveeas.

Under fremleggelsen av årsresultatet sa Sysdeco at forventer at 1999 blir langt bedre - selskapet har en økt ordrereserve, inntekter fra en ny applikasjon innenfor elektrisitetsmarkedet samt en lavere kostnadsbase.

Går det som Sveeas vil, reduserer antall IT-selskaper på Oslo Børs til 34 til 33 i nær fremtid.

Til toppen