Svekket mistanke om kreft fra mobil

Svensk strålevern har gått gjennom 300 nye forskningsrapporter.

Svekket mistanke om kreft fra mobil
Anbefalingen om å bruke håndfri og holde telefonen langt fra hodet, står ved lag. Bilde: Stock.xchng

Stockholm (NTB-TT): Den vitenskapelige støtten for at mobiltelefoner forårsaker kreft, er svekket. Men det er fortsatt usikkert om barn kan være i faresonen.

Det viser en ny gjennomgang som Strålsäkerhetsmyndigheten, det svenske strålevernet, har gjennomført.

For drøyt to år siden ble mobilstråling klassifisert som mulig kreftframkallende av IARC, kreftforskningsinstituttet i Verdens helseorganisasjon (WHO). Grunnlaget var to vitenskapelige studier som tydet på noe forhøyet risiko for hjernesvulst og hørselsnervesvulst hos mobilbrukere.

Men siden den gang er en rekke nye studier blitt publisert, og nå har det svenske strålevernet gjennomgått i alt 300 forskningsrapporter.

– Den nye forskningen som er kommet, gir ikke støtte til mistanken om at mobiltelefoner kan forårsake kreft, sier Lars Mjönes i Strålsäkerhetsmyndighetens vitenskapelige råd.

Det er likevel usikkerhet knyttet til langtidsvirkningene av mobilbruk, og det kan ikke utelukkes at mobiltelefonene utgjør en risiko for barn.

– Når det gjelder barn og ungdom, har vi ganske lite forskning å støtte oss på, så det er for tidlig å si om det fins noen risiko, sier Mjönes.

Strålsäkerhetsmyndigheten skal nå gjennomgå den nye forskningsrapporten og vurdere om dens anbefalinger for mobilbruk må endres. (©NTB)

Tillegg fra digi.no-redaksjonen:
Inntil videre opprettes denne anbefalingen:

«Den som talar i mobiltelefon bör, av försiktighetsskäl, använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen under samtal.»

    Les også: