Svensk 4G-nett i fare

- Ulovlig frekvensavtale, sier konkurransetilsynet.

Svensk 4G-nett i fare

- Ulovlig frekvensavtale, sier konkurransetilsynet.

Sverige skulle få et av verdens første landsdekkende 4G-mobilnett basert på LTE-teknologien (Long Term Evolution).

Teleoperatørene TeliaSonera, Tele2, Telenor, Tre og Swefour ble i november 2008 enige om å dele frekvensene i det svenske 900 MHz-båndet mellom seg.

Dette ble godkjent av Post- och telestyrelsen (PTS), som delte ut 15-årige lisenser til aktørene. De samme lisensene ville trolig vært verdt mange milliarder i en frekvensauksjon, skriver IDG.se.

I et brev til Sveriges näringsdepartement advarer nå Konkurransverket, som tilsvarer det svenske konkuransetilsynet, om at teleoperatørenes avtale er ulovlig og at tildelingen dermed er ugyldig.

- Markedsdeling er en spesielt alvorlig overtredelse. Med denne avtalen har operatørene unngått å konkurrere om en verdifull vare. I tillegg innebærer avtalen at hele 900 MHz-båndet har blitt fordelt blant de fem største selskapene innen mobil telekom i Sverige, skriver tilsynet.

Konkurransverket skriver videre at disse operatørene til sammen deler mesteparten av sluttbrukermarkedet mellom seg og at avtalen er et etableringshinder for både reelle og potensielle konkurrenter, inkludert selskaper fra andre EU-land de neste 15 årene.

Flere utenlandske aktører, deriblant britiske Vectone Network Limited, skal ifølge tilsynet ha vist interesse for å konkurrere i dette frekvensområdet.

Det fremgår av den samme henvendelsen at frekvensdelingen kom i stand på oppfordring fra PTS, men dette frikjenner ikke teleoperatørene fra deres ansvar under konkurranselovene, anser Konkurrensverket.

TeliaSonera, så vel som det svensk-norske samarbeidet Net4Mobility (som eies av Telenor og Tele2) står begge i startgropen for en bred utrulling av LTE-nett i Sverige.

Bråket rundt det svenske frekvensbåndet har bakgrunn i at teleoperatøren Ventelo i vår anmeldte lisenstildelingen til EU-kommisjonen. Kommisjonen har ifølge IDG nå stilt en rekke kritiske spørsmål til den svenske regjeringen, som i sin tur har hentet inn svar fra de ulike aktørene. Näringsdepartementet skal svare EU-kommisjonen i midten av oktober.

I Norge har tildelingen gått fredeligere for seg. Allerede i 2007 fikk Netcom og Telenor konsesjon for å bygge fjerdegenerasjons LTE-nettverk. I løpet av neste år vil Netcom begynne å tilby mobilt bredbånd basert på LTE i Oslo, for deretter å fortsette utbyggingen i andre deler av landet. Det blir selskapet trolig alene om en god stund fremover.

Teknologien gir en teoretisk overføringshastighet til mobilen på opptil 150 Mbit/s, men farten vil avhenge av antall brukere og avstand fra mobilmast.

Telenor har sagt at de ikke har planer om å tilby LTE i det norske markedet før i 2012.

Til toppen