Svensk antipirat-forslag vekker harme

Svenske nettleverandører kan komme til å måtte utlevere kundene ved sivile søksmål.

Svensk antipirat-forslag vekker harme

Svenske nettleverandører kan komme til å måtte utlevere kundene ved sivile søksmål.

I et innlegg i nettutgaven av Svenska Dagbladet skriver den svenske justisministeren, Beatrice Ask, og kulturministeren, Lena Adelsohn Liljerroth, om Regjeringens planer for å bekjempe den ulovlige fildelingen i Sverige.

Ministrene foreslår flere tiltak, men det er spesielt ett som har fått sinnene i kok. Den svenske regjeringen foreslår at det ikke lenger bare skal være politiet som skal kunne kreve at en Internett-leverandør oppgir informasjon om hvem som benytter en gitt IP-adresse. I dag må opphavsrettshavere politianmelde brudd på opphavsretten for at slik virksomhet skal kunne stoppes, men den svenske regjeringen mener det i mange tilfeller vil være mer naturlig og praktisk at rettighetshaverne selv har muligheten til å gripe inn mot krenkelser.

Ministrene skriver at det ikke handler om at rettighetshaverne skal opptre som politi, men i stedet at de skal kunne benytte sivilrettslige midler som allerede eksisterer. I praksis betyr dette at en domstol vil kunne kreve å få utlevert informasjon om en mistenkt fildeler. Men ministrene understreker at rettighetshaveren må kunne presentere bevis på at det aktuelle internettabonnementet er blitt brukt i forbindelse med krenkelsen.

Les hele innlegget her.

Forslaget har ført til mange opphissede kommentarer.

- Dette er en krigserklæring mot hele den yngre generasjonen med velgere, sier Rickard Falkvinge, leder for Piratpartiet, i en pressemelding.

- Hva skjedde med valgløftet om "ikke å jage en hel ungdomsgenerasjon"?. Nå er det nettopp dette regjeringen gjør, på oppdrag fra de amerikanske film- og plateselskapene, sier Falkvinge, som mener at forslaget er skammelig og åpner for en legalisert mafiavirksomhet.

Piratpartiet skriver at forslaget er at film- og plateselskapenes representanter skal få tilgang til abonnementsopplysninger på mistenkte fildelere gjennom en enkel anmeldelse til domstolen.

- Senere vil de true mistenkte med ruinerende erstatningsbeløp dersom de ikke "frivillig" går med på å betale alt de har spart. Dette er blitt satt i system i andre land, mener Piratpartiet.

Til toppen