Svensk betalingssystem vil erobre Internett

Et selskap eid av Ericsson og Hewlett-Packard har laget betalingssystemet Jalda for Internett. Jalda gjør det unødvendig å overføre kredittkortnummer. Det egner seg for alle slags transaksjoner og beløp av enhver størrelse.

Et selskap eid av Ericsson og Hewlett-Packard har laget betalingssystemet Jalda for Internett. Jalda gjør det unødvendig å overføre kredittkortnummer. Det egner seg for alle slags transaksjoner og beløp av enhver størrelse.

Selskapet EHPT het opprinnelig Ericsson Hewlett-Packard Telecommunication da det ble opprettet i 1993. EHPT er et programvarehus, spesialisert på drifts- og økonomisystemer til teleoperatører. Det har ennå ingen kunder i Norge, men viser ellers til godt over 500 installasjoner verden over.

Ericsson sitter med 60 prosent av aksjene, Hewlett-Packard med 40 prosent. Gjennomsnittlig årsvekst har vært 30 prosent. Årsomsetningen i 1998 var 195 millioner dollar. Hovedkontoret er i Stockholm, andre viktige kontorer er i Göteborg og Grenoble og totalt rommer selskapet 1.300 ansatte.

"Jalda" er en del av et konsept for Internett-betalinger. Ideen er at noen, for eksempel teleoperatører og Internett-tilbydere, tar på seg rollen som Internett-betalingsformidlere ("Internet Payment Providers").

Betalingsformidleren fører konti for kjøpere og selgere, og administrerer alle salgsbærende transaksjoner. Kjøper står fritt til å bruke enhver metode for å få tilgang til tjenesten. Jalda er tilpasset ikke bare PC - med eller uten smartkort - men også SMS (tekstmeldingstjenesten til mobiltelefoni) og WAP (nye Internett-tjenester for mobiltelefoner).

  • Se de to nettadressene under EHPT Sweden AB for bakgrunnsinformasjon om EHPT og Jalda.

EHPT har dratt veksler på lang erfaring med faktureringssystemer for teleoperatører i utviklingen av Jalda. Brukere kan faktureres på grunnlag av en rekke parametere, som tid brukt på en tjeneste, mengde overført data, antall museklikk, type tjeneste, antall søk og så videre. De som tilbyr tjenester og varer over Internett kan velge den prispolitikken som passer best til forretningsmodellen - som interaktive spill, utleie eller abonnement på programvare og liknende, og til vanlig vareomsetning.

Grunnprisen for en transaksjon kan settes til helt minimale beløp, gjerne brøkdel av en øre, uten at det påvirker lønnsomheten i betalingssystemet.

Selskapet nevner spesielt løsninger for programvareutleiere, der man kan velge ulike modeller, fra ubegrenset bruk i avgrensede tidsrom (måneds- eller kvartalsleie) til betaling per funksjon per tid.

Jalda tenkes også brukt i forbindelse med tjenester som Internett-tilgang og IP-telefoni.

I en modell der en betalingsformidler tar seg av flere nettforretninger, kan det tenkes løsninger der oppgjøret foregår over en felles faktura.

Ordningen med at hver bruker har sin egen konto, gjør det overflødig å overføre for eksempel kredittkortinformasjon over nettet. Betalingsformidleren opptrer som tiltrodd tredjepart. Sikkerhetsopplegget følger ellers en kjent modell, med SSL og RSA for autentifisering, og 3DES for symmetrisk kryptering.

EHPT ønsker at Jalda skal tas i bruk på så bred basis som mulig. Derfor gjøres programmeringsgrensesnittet (API-et: Appication Programming Interface) gratis og fritt tilgjengelig som kildekode. Erfaringen fra en tidlig kunde, den svenske leverandøren Daydream Software av Internett-baserte spill, er at det tar bare et par-tre dager å implementere Jalda API-et i en eksisterende applikasjon. Jalda lar Daydream-brukerne betale mens de spiller.

Det EHPT selv skal tjene penger på i forbindelse med Jalda, er betalingstjeneren EHPT SafeTrader, altså programvare som administrerer brukerkonti og betalingsdata. Betalingstjeneren bygger på kjent Sun- og Java-teknologi, og skal kunne integreres i eksisterende faktureringssystemer.

SafeTrader er grunnlaget for den nye betalingstjenesten til den svenske teleoperatøren Telia, varemerket som Telia PayIT. Telia framhever lønnsom håndtering av småbeløp, også kalt "mikrobetalinger", som en fremragende egenskap ved systemet.

- Jalda tilbyr betalingsformidling i sanntid, forteller Arnulf von Zetwitz-Liebenstein i EHPT. - I forhold til andre betalingssystemer som er utviklet for Internett, dekker Jalda et enestående spekter av funksjoner og behov.

Tjenerdelen av Jalda, SafeTrader, har vært tilgjengelig på det internasjonale markedet siden desember.

- Fem lisenser er solgt. Den første vil være i drift i midten av januar. Vi er også i samtaler med potensielle norske kunder.

Jalda har vakt oppsikt på en rekke internasjonale tilstelninger i høst, blant annet på teleutstillingen Telecom 99 i Genève i oktober.

- Den store interessen er årsaken til at vi har måttet innlede partnerskap med flere store konsulentselskaper, sier Zetwitz-Liebenstein.

- Vi har i dag kunngjort en avtale med Icon Medialab-selskapet Parallel Consulting som vil være verdt 160 millioner svenske kroner i 2000. Om en ukes tid vil vi kunngjøre en avtale med et internasjonalt konsulentselskap. Disse avtalene skal hjelpe kunder til å implementere Jalda i sine elektroniske forretninger.

EHPT har offisielt satt seg som mål å ha 25 Jalda-baserte Internett betalingsformidlere innen halvannet år.

Til toppen