Svensk bredbånd til to milliarder

Den svenske regjeringen vil bygge det svenske bredbåndsnettet i stolpene i høyspentnettet, og mener da å kunne gjøre jobben for halvparten av det den svenske IT-kommisjonen tidligere har foreslått.

Den svenske regjeringen vil bygge det svenske bredbåndsnettet i stolpene i høyspentnettet, og mener da å kunne gjøre jobben for halvparten av det den svenske IT-kommisjonen tidligere har foreslått.

Den svenske IT-kommisjonens løsning for et svensk bredbåndsnett er foreslått bygd på eksisterende kabler og nedgraving av nye kabler, slik at alle de svenske 289 kommunene knyttes til nettet . Prisen for dette er beregnet til 4 milliarder kroner og utbyggingshastigheten beregnet til to år.

Regjeringens nye forslag kommer fra Svenska Kraftnett som har foreslått at overføringsnettet for elektrisk kraft benyttes for å etablere bredbåndsnettet, og at utbyggingskostnaden på 2 milliarder finansieres ved å leie ut kapasitet.

Det skriver Ny Teknik i sin neste utgave om innholdet i proposisjonen som den svenske regjeringen skal legge fram for Riksdagen.

Svenska Kraftnett mener det meste av nettet kan leies ut som sort fiber, der teleoperatørene selv bestemmer hvilken teknologi de vil bruke for å distribuere signaler.

Men forslaget møter også kritikk, blant annet fra IT-kommisjonens leder som heller vil se et mer finmasket nett som skal gi forbrukerne større valgmuligheter og mindre behov for ytterligere utbygging senere.

Til toppen