Svensk digital penn skal distribueres av Logitech

Under navnet Io vil Logitech markedsføre en variant av den svenske digitale pennen C-Pen mot europeiske og amerikanske bedrifter.

Under navnet Io vil Logitech markedsføre en variant av den svenske digitale pennen C-Pen mot europeiske og amerikanske bedrifter.

Digital penn: Logitech Io
Digital penn: Logitech Io.

Den svenske produsenten C Technologies, i dag en del av konsernet Anoto Group AB, har utviklet mye interessant teknologi til nedfelling i sin digitale penn C-Pen. En variant distribueres av Ericsson og kommuniserer over Bluetooth med mobiltelefoner. Andre har for eksempel innebygget ordbok der du gjør oppslag enten ved å skanne et ord, eller skrive det på et stykke papir.

Les også

Funksjonaliteten som interesser periferiutstyrsgiganten Logitech Inc, gjelder den svenske digitale pennens evne til å lagre skriftbildet internt. Logitech-pennen, døpt Io, kan lagre opptil 40 sider med håndskrift som bilder, forutsatt at man skriver på et spesielt papir.

- Den primære målgruppen er bedrifter og organisasjoner som samler informasjon i skjemaer som utfylles per hånd, forklarer Mikael Palmhag i Logitech Sverige til digi.no. - Vi ser for oss at skjemaer trykkes på digitalt papir og fylles ut med den digitale pennen. Da vil utfyllingen lagres som bilde i pennens interne minne. Når et antall skjermaer er fylt ut, plasserer man pennen i en vogge ved PC-en, og sender skjemaene av gårde til videre behandling.

Det innebærer at skjemaene kan lagres som bildefiler, og eventuelt underkastes skriftgjenkjenning før informasjonen nedfelles i en strukturert database. Så langt engasjerer ikke Logitech seg, de gir seg der sidene lagres på PC-en.

- Vi valgte ikke å spandere Bluetooth, fordi PC-miljøet er bedre tilpasset faste vogger.

Logitech Io vil i første omgang prøves på markedene i USA, Tyskland og Sverige, fra rundt november. Erfaringene derfra vil avgjøre om man prøver seg i andre land.

- Vi diskuterer også andre målgrupper, for eksempel folk som vil sende håndskrevne postkort per e-post, avslutter Palmhag.

Prisen på Io er ikke fastsatt ennå. Palmhag antyder et leie rundt 200 euro.

Til toppen