Svensk digital-TV til høsten

Onsdag 9. april skal et digital-TV-forslag fra den svenske regjeringen opp i Riksdagen. Regjeringen anbefaler start av digitale jordbaserte sendinger i et begrenset omfang til høsten.

Onsdag 9. april skal et digital-TV-forslag fra den svenske regjeringen opp i Riksdagen. Regjeringen anbefaler start av digitale jordbaserte sendinger i et begrenset omfang til høsten.

Svenske myndigheter har tatt styringen i digital-TV-problematikken over kjølen. De ser for seg en trinnvis innføring av digital-TV på riksplan. Regjeringen foreslår overfor den svenske Riksdagen at kjernen i virksomheten først og fremst skal være digitale jordbaserte sendinger på TV. Men de stiller seg også åpne for å prøve ut andre distribusjonsformer etterhvert, presumptivt satelittsendinger.

I Norge har sør-afrikanske Nethold, som nylig ble kjøpt opp av franske Canal Plus, lenge signalisert at de skal i gang med digitale nisjekanaler. Nethold er mest kjent her til lands for betal-TV-kanalene FilmNet og SuperSport som distribueres via satelitt og kabel. De har hatt problemer med teknologien og de såkalte digitale omformerboksene som skal tilbys på forbrukermarkedet til TV-seerne. Nå har Nethold inngått en avtale med Telenor Plus og en digital kanal på den nye Telenor-satelitten Thor IIa skal testes ut i løpet av året. Thor IIa er ennå ikke skutt opp.

Den siste tiden har det også kommet fram at andre store digitale aktører er i vanskeligheter. Mediemagnaten Leo Kirch har satset store summer på teknologien og startet kanaler i Tyskland. Problemet for aktørene er at det fortsatt pågår en drakamp på det internasjonale markedet om standardisering av åpne eller lukkede teknologiske løsninger som kan konvertere digitale signaler til analoge TV-apparater.

I Sverige har regjeringen foreslått å satse på jordbasert løsninger. Første etappe skal avgrenses til utvalgte fylker og kommuner. For hvert trinn som tas, skal staten kunne ta stilling til om virksomheten skal fortsette. Ved en jordbasert løsning ligger det en skyhøy prislapp i bunn.

Forslaget har ført til flere reaksjoner, ikke minst fra opposisjonen i Sverige. Det svenske partiet Moderatarna ønsker heller at man prioriterer sendinger via satelitt, mens Vänsterpartiet vil kun ha offentlige selskaper i testprosjektet. Den svenske regjeringen foreslår på sin side at flere uavhengige TV-selskaper bør kunne delta i forsøkene, i tillegg til statlige institusjoner som Sveriges Television og Sveriges Radio.

Ifølge innstillingen skal de offentlige kringkastingsselskapene få disponere et engangsbeløp i størrelsesorden 200 millioner svenske kroner til satsingen i 1997 og 1998.

Til toppen