Svensk dom stopper jakten på fildelere

Fildeleren fikk bare bot. Det skaper problemer for politiet når de skal etterforske.

Fildeleren fikk bare bot. Det skaper problemer for politiet når de skal etterforske.

En 27-årig svensk fildeler ble stilt for retten og dømt i den svenske tingretten for å ha lagt ut filmen Den tredje bølgen på Internett.

Det var tekniske bevis for at han hadde gjort det og han erkjente skyld. Straffen ble derfor bare en bot. Det skaper problemer for politiet.

Årsaken er at politiet kan bare få utlevert identiteten til brukeren av en gitt IP-adresse, hvis de etterforsker et lovbrudd som kan lede til fengselsstraff. Og hittil har ingen svensk fildeler blitt dømt til fengsel.

Som i de fleste rettssystemer danner dommer innen nye rettsproblemer presedens for senere saker. Aktor anket derfor dommen: Nå har Svea hovrätt forkastet anken og dermed blir dommen stående. Det får konsekvenser.

– Jeg tolker beslutningen som en klar beskjed om at fildelere som ikke tjener penger på fildelingen, ikke skal få strengere straff enn bøter, sier Håkan Roswall, aktor i saken til TV4.

Dermed kan det bli helt umulig for det svenske politiet å identifisere personer mistenkt for ulovlig fildeling.

– Da kan vi ikke spore IP-adresser, og dermed kan vi ikke spore private fildelere, sier Roswall til TV4.

I beslutningen om å forkaste anken legger Svea hovrätt stor vekt på at det ikke fantes kommersielle egeninteresser i fildelingen.

– Tiltalen gjelder et tilfelle der en person på en dag gjorde en film tilgjengelig i et fildelingsnettverk. Noe annet omfattes ikke av tiltalen. Forarbeidet [til loven] er klart på disse punktene og det er bare i mer alvorlige tilfeller at man skal gi straff på fengselsnivå. Her fantes heller ingen kommersielle interesser, sier Adrian Engman i Svea hovrätt til IDG.se.

Nå blir det opp til politikerne i Sverige å eventuelt endre loven slik at det å dele ut en film på fildelingsnettverk kvalifiserer til fengselsstraff.

– Hvis man vil at individer skal kunne tas så krever det en lovendring. Loven ser ut som den gjør og da er det statsmakthavernes oppgave å endre loven, sier Roswall.

    Les også:

Til toppen