Svensk gevinst tross fusjonsbrudd

Den svenske staten kan regne med å tjene 100 millarder kroner når fusjonen med Telenor nå har sprukket, ifølge en analyse som Computer Sweden har gjort.

Den svenske staten kan regne med å tjene 100 millarder kroner når fusjonen med Telenor nå har sprukket, ifølge en analyse som Computer Sweden har gjort.

Bladet, som tilsvarer Computerworld i Norge, mener Sverige vil tjene på at fusjonen nå brytes i stedet for å tjene på at den gjennomføres.

Basert på en beregnet verdi på Telia i dag på 300 milliarder kroner vil Telenor/Telia sammen være verdt 450-500 milliarder kroner, som både inkluderer verdien på Telenor og den ekstraverdien en regner med fusjonen vil gi eierne.

Ved børsintroduksjon vil imidlertid politikerfaktoren redusere verdien betydelig, i tillegg til at selskapet er et nyetablert selskap, og at vedtektene inneholder en klausul om statlig kontroll de nesten 16 årene.

En teleanalytiker sier til bladet at det nye selskapet i dag er verdt mindre enn det en regner med at Telia alene er verdt.

Med den svenske andelen på 60 prosent av verdien i Telenor/Telia og med en antatt verdi på det nye selskapet på 300-350 milliarder kroner, vil den svenske andelen endel på mellom 90 til 120 milliarder kroner.

Computer Swedens regnestykke ser slik ut:

  • Telias antatte børsverdi: 300 miliarder kroner
  • Telenor/Telias børsverdi uten rabatter: 450-500 miliarder kroner
  • Telenor/Telias børsversi etter rabatt for politikerinnflytelse: 300-350 miliarder kroner
  • Sveriges 60 prosent av Telenor/Telia: 180-210 milliarder kroner
Til toppen