Svensk nettauksjon refses av Forbrukerombudet

Den svenskbaserte auksjonstjenesten Bidlet, som nettopp har etablert seg i Norge, har fått Forbrukerombudet på nakken. Ombudet retter hard kritikk mot manglende opplysninger om hva persondata benyttes til og vil ha stoppet uoppfordret spam av e-post med umiddelbar virkning.

Den svenskbaserte auksjonstjenesten Bidlet, som nettopp har etablert seg i Norge, har fått Forbrukerombudet på nakken. Ombudet retter hard kritikk mot manglende opplysninger om hva persondata benyttes til og vil ha stoppet uoppfordret spam av e-post med umiddelbar virkning.

I et dokument fra Forbrukerombudet, som digi.no har fått tilgang til, rettes det sterk kritikk mot hvordan auksjonstjenesten markedsføres, og ber Bidlet svare for seg. Bidlet er en auksjonstjeneste som har hatt stor suksess i Sverige etter at de etablerte seg som en ren nettauksjonist i fjor.

Tjenesten er eid av både den svenske tabloidavisen Aftonbladet (som Schibsted eier halvparten av) og TVNorge-eierne Scandinavian Broadcasting System (SBS) som er de største aktørene på eiersiden.

Det er den konkurrerende auksjonstjenesten QXL (tidligere DinSide Auksjon) som har rapportert Bidlet inn for Forbrukerombudet.

Ombudet skriver i en svært omfattende og detaljert rapport at Bidlet bruker lovstridige metoder i markedsføringen av nettstedet. Myndighetenes overvåkningsorgan på markedsføringsområdet presiserer at næringsdrivende ikke får lov til å sende markedsføringsmateriell via e-post utenom de tilfellene hvor forbrukeren har gitt sitt uttrykkelige samtykke.

Forbrukerombudet ber i henvendelsen at e-mailutsendelser som sendes uoppfordret stoppes med umiddelbar virkning.

Ombudet viser også til innkommende klager om at avtalevilkårene ikke presentert for forbrukeren forut for avtaleinngåelsen. De presiserer imidlertid at de ikk vet hvordan avtaleinngåelsen ved kjøp eller medlemsregistrering via Bidlet skjer i praksis.

"Bidlet må sikre at forbrukeren blir kjent med avtalevilkårene før avtaleinngåelsen på en tilstrekkelig klar måte. Ved avtaleinngåelsen via Internett må avtalefunksjonen tydelig være adskilt fra det øvrige markedsføringsmateriellet, slik at forbrukeren ikke i vanvare kan bestille en vare, eller inngå medlemskap uten å ha hatt mulighet til å ta stilling til avtalevilkårene."

Videre har ombudet lagt merke til at "kontrakten 'Kjøpevilkår for Bidlet' ikke inneholder noen vilkår om kundens registrering og Bidlet sin bruk av personopplysninger." Ombudet er klar over punktet under lenken "nye brukere" der det fremkommer informasjon om at kundens personlige data ikke vil bli oppgitt til andre og at kunden ikke vil motta uønsket e-post, men mener hva som registreres og bruken av personopplysninger må angis tydeligere overfor internettkundene.

Ombudet er heller ikke glad i måten man prøver å trekke til seg registrerte medemmer på og viser til konkurransen Bidlet har hatt gående - "Bli medlem nummer 5000 og vinn en bil".

"Ifølge mfl. § 5 er det i næringsvirksomhet forbudt å søke fremmet salget av en eller flere varer, tjenester eller andre ytelser ved å sette i verk utlodning eller annen foranstaltning der tilfellet helt eller delvis avgjør til hvem en fordel skal tilfalle.

- i strid med markedsføringslovens paragraf 5."

Dette innebærer at det må være tilfeldighetene som spiller inn hvis slike konkurranser skal være lovlige. Myndighetene krever at Bidlet straks fjerner konkurransen - til tross for at Bidlet for en knapp måned siden passerte 5.000 medlemmer, og medlem nummer 5.000 alt har vunnet sin premie.

På den mer kuriøse siden er Forbrukerombudet også kritisk til hvordan Bidlet fraskriver seg ansvar når de på sidene sine reserverer seg mot eventuelle trykkfeil: "Vi kan heller ikke garantere at alle bildene gir en nøyaktig gjengivelse av produktenes virkelige utseende", skrives det på tjenestens som altså opprinnelig er svensk, men har en norsk avdeling.

Forbrukerombudet ber auksjonsselskapet rette seg etter gjeldende norsk rett, herunder Markedsføringsloven.

Forbrukerombudets henvendelse til Bidlet kom i månedskiftet februar- mars og Bidlet har tre ukers svarfrist. Ombudet anbefaler at tjenesten utarbeider en egen forbrukerkjøpskontrakt for å klargjøre de mange forholdene.

digi.no kommer tilbake med utdypende kommentarer fra den norske sjefen for Bidlet så snart det er mulig. Da digi.no ringte Dag Lindløkken fredag i forrige uke hadde han ikke satt seg inn i saken.

Vil du lese hele rapporten klikk her:


FOs brev til Bidlet for brudd på Markedsføringsloven

Til toppen